lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för YL-programmet och kull H10

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U W
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U W
YTHA70 15 G1 - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder KS KE U W
YTHA65 15 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet KS KE U W
YTHA75 7,5 G1 - S Livsmedelskemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel KS KE U W T
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W T
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W T
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W T
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II KS KE U W T
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W T