lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för YL-programmet och kull H10

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U W
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U W
YTHA70 15 G1 - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder KS KE U W
YTHA65 15 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet KS KE U W
YTHA75 7,5 G1 - S Livsmedelskemi KS KE U W 42 40 36 2 80
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik KS KE U W 10 40 40 3 100

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel KS KE U W T
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W T
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W T
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W T
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II KS KE U W T
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W T