lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för Pi-programmet och kull H10

Teknisk matematik  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 14 6 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 4 0 80

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W T
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W T 0 0 4 6 70

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
FMA120 6 A X E2 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 14 14 0 1 52
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 56 0 0 3 150
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T 30 6 0 0 64 4 10 2 0 44
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T 20 0 0 2 105
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA190 6 A V 2 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 3 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EDA040 6 G2 O 4 - 13/14 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
EDAF05 5 G2 O 4 - 13/14 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAN55 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDAN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
EDIN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 - 13/14 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA190 6 A V 2 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA170 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDA221 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EIT020 9 G2 V 4 - 13/14 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
FMA260 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72
FMA140 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
ETTN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA170 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
TEK292 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Biologiska system X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 40 10 20 0 130
FHLF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA140 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
FMSN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Analys av överlevnadsdata X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16 KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T

TEK292 Biologiska system: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN10 Analys av överlevnadsdata: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
VSMN25 7,5 A O 4 - 13/14 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FHLN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
ETEN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FMEN20 8 A V 4 - 13/14 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
FMNN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
FMA260 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72
VSMN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FHL105 4,5 G1 V 4 - 13/14 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 13/14 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMNN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
FMNN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FMA200 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
FMA250 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 3 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EXTF45 6 G2 O 4 - 13/14 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMA140 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
EXTN80 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMA200 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T
FRTN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
TEK103 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
VVRN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
TEK292 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Biologiska system X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 40 10 20 0 130
FMS065 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
EXTP20 15 A V 4 - 13/14 3 X E Klimatförändringen och dess miljöeffekter X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 28 0 0 0 0
FMA140 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
VBR180 15 A V 4 - 13/14 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123
FMSN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Analys av överlevnadsdata X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16 KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
EXTN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Fjärranalys, digitala metoder X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T

TEK292 Biologiska system: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EXTP20 Klimatförändringen och dess miljöeffekter: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
FMSN10 Analys av överlevnadsdata: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16
EXTN15 Fjärranalys, digitala metoder: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 - 10/11 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 - 10/11 1 - S Diskret matematik KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 11/12 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
FMA190 6 A 2 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T
FMIF20 7,5 G2 3 - 12/13 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
FMA125 3 A 3 - 12/13 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FMA051 6 A 3 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA240 6 G2 3 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMSN05 3 A 3 - 12/13 3 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W T
FMNN25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
VVRN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
FHLN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMA170 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
TEK292 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Biologiska system X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T 40 10 20 0 130
FHLF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 - 13/14 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 - 13/14 4 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
VSMN25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FRTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
EDI042 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
FMEN20 8 A 4 - 13/14 4 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
MTTF01 5 G2 4 - 13/14 4 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FMSF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF50 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMNN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
ETTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDA230 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
EDAN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMS065 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
TEK267 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
KFK080 7,5 G1 4 - 13/14 4 - S Termodynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
EIT020 9 G2 4 - 13/14 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
FMI050 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
FMA260 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMA140 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
FRTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
EDA040 6 G2 4 - 13/14 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
FRTN01 10 A 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
VBR180 15 A 4 - 13/14 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
EIEF01 10 G2 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
ETTN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMSN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Analys av överlevnadsdata X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16 KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Antennteknik KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EXTN80 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTF45 6 G2 4 - 13/14 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FMS161 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
VSMN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
FHL066 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
FRTF01 5 G2 4 - 13/14 4 - S Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T
FHL105 4,5 G1 4 - 13/14 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 - 13/14 4 X E Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 - 13/14 4 - S Kognition KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
TEK171 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMEN10 8 A 4 - 13/14 4 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
EXTP15 7,5 A 4 - 13/14 4 - E Mikroekonomi - individuella val X Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
FAFF20 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMNN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
FMA145 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
EDAN60 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T
FMF150 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
MVK140 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETEN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
EIT070 6 G2 4 - 13/14 4 - S Datorteknik KS KE U W T
FFFF01 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Elektroniska material KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Kemometri KS KE U T
FMF170 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
EDIN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EXTP10 7,5 A 4 - 13/14 4 - E Mikroekonomi - strategisk interaktion X Kursen ges vartannat läsår och ges under läsåret 2013/14, 2015/16. KS KE U T
EXTF50 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMAN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
EDA031 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EIEN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
EDA180 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FMIN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T
EDAF05 5 G2 4 - 13/14 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
FHL090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
ETE115 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Ellära och elektronik KS KE U W T
EXTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Fjärranalys, digitala metoder X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FHLN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T
KFK090 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 13/14 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
FMEN25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
VSMN20 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MVKN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA250 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSN15 7,5 A 5 - 14/15 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
MVK135 7,5 A 5 - 14/15 4 X E Turbulent förbränning X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
TEK292 Biologiska system: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN10 Analys av överlevnadsdata: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14., 2015/16
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EXTP15 Mikroekonomi - individuella val: Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EXTP10 Mikroekonomi - strategisk interaktion: Kursen ges vartannat läsår och ges under läsåret 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EXTN15 Fjärranalys, digitala metoder: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
MVK135 Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Kandidatarbeten - Pi

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i Pi-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - Pi

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U