lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MD-programmet och kull H10

Maskinteknik - Teknisk design  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
IDEA30 5 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W 3 25 0 0 14
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFOA01 6 G1 - S Estetik I X Ges för årskurs 1 vt 12 och för årskurs 2 ht 11. KS KE U T
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 1 0 124
AFOA01 6 G1 - S Estetik I X Ges för årskurs 1 vt 12 och för årskurs 2 ht 11. KS KE U T 10 56 0 0 94
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

AFOA01 Estetik I: Ges för årskurs 1 vt 12 och för årskurs 2 ht 11.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
IDEA75 5 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W T 8 30 0 0 60
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
MAMA11 5 G1 - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 22 16 8 0 92
IDEF20 10 G2 - E2 Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180

Årskurs 4, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO065 9 A - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 0 140
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
AFO165 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T 14 56 0 0 90
MMKF10 5 G2 - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 40
IDE051 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60

Årskurs 5, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
IDEN50 7,5 A X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T 62 39 0 12 40

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
FHLF05 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
MMKN45 5 A 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
IDEN40 5 A 4 - 13/14 4 X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
MTTN40 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MIE100 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
MMKN11 7,5 A 4 - 13/14 3 X S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMT015 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMT125 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 - 13/14 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMIF20 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
IDEF06 3 G2 4 - 13/14 3 X S Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25
TNX097 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
MTTN55 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64
EIEF01 10 G2 4 - 13/14 3 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
MION05 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FKM070 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
MMKN50 5 A 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
IDEN35 5 A 4 - 13/14 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T
MTTF01 5 G2 4 - 13/14 3 - S Logistik KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 13/14 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 13/14 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MMKN20 5 A 4 - 13/14 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Design i företag KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 13/14 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
MMT160 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MMKN40 5 A 4 - 13/14 4 - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
MTTN30 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
FKMN01 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Polymera material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN15 7,5 A 4 - 13/14 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FKMN01 Polymera material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMK920 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W