lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för M-programmet och kull H10

Maskinteknik  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W 24 10 0 4 82
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

EDA501 Programmering: Ges i åk 2 lp1 och 2. För åk1 börjar kursen i slutet av lp2 och går sedan i lp3 och 4.
FAF260 Tillämpad vågrörelselära: Ges för åk1 vt12 och för åk2 ht 11.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MVK093 6 G2 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W T 28 28 20 0 55
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 10 12 0 150
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
FMEN20 8 A V 4 - 13/14 3 X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
MMV042 9 A V 4 - 13/14 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50
FKM070 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 13/14 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
MMVN01 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T
FMEN01 8 A V 4 - 13/14 3 X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FHL090 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FHLN10 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T
FMEN25 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MVKN50 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 85
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
MVKF05 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T
MMVN01 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Energianvändning KS KE U W T
MVKN25 3 A V 4 - 13/14 4 - S Miljövänlig elproduktion KS KE U W T
MVK051 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
MVKN40 5 A V 5 - 14/15 4 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKN30 7,5 A V 5 - 14/15 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28
MVKN01 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40
MVKN35 6 A V 5 - 14/15 4 - S Energimarknader KS KE U W T

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
MVKF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
MAM242 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
MVKN55 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
MME070 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
MMKF20 5 G2 V 4 - 13/14 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
MVKN45 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
FKMN15 7,5 A V 4 - 13/14 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MIE100 7,5 A V 5 - 14/15 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128

FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MIO310 6 G2 V 4 - 13/14 3 - S Optimering och simulering KS KE U W T 40 14 20 1 85
MION40 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MTTN55 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64
MTTN35 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MTTN30 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Produktionsledning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MTTF05 5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Industriell anläggningsteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN20 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 42 0 36 6 120
MION35 7,5 A V 5 - 14/15 3 X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T

MTTF05 Industriell anläggningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MIE041 9 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 14 26 12 7 40
EDA040 6 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
MMKN55 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EIE015 12 A V 4 - 13/14 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 13/14 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
MMKN30 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Servicerobotik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
FKMN15 7,5 A V 4 - 13/14 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
MMKN30 Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT015 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MTTN25 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MMT031 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 42 28 20 0 120
MION40 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
FKM070 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Automation KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Produktionsledning KS KE U W T
MMT220 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MMTN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T
FKMN15 7,5 A V 4 - 13/14 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN05 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2014/15.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 49
MTTN40 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MMKN11 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMKN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Produktinnovation KS KE U W T 28 35 0 21 65
FKM090 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MMKN50 5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MMKN55 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
MMK050 6 G2 V 4 - 13/14 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T
MMKN20 5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 V 4 - 13/14 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MMKN15 5 A V 4 - 13/14 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T
MMKF20 5 G2 V 4 - 13/14 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
MMKN40 5 A V 4 - 13/14 4 - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
MME080 7,5 A V 4 - 13/14 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T
MME070 7,5 A V 5 - 14/15 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLF05 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 - 13/14 3 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
MION30 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Industriell management KS KE U W T 68 0 0 6 126
MMK150 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T 0 0 0 60 140
FHL025 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T 0 0 0 60 60
AEB010 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
MION25 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
MMT125 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 - 13/14 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 4 - 13/14 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W T 14 0 0 0 45
FMIF20 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
MMK101 15 A 4 - 13/14 3 X E1 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T 0 0 0 42 50
MVKN05 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40
MION05 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EXTF45 6 G2 4 - 13/14 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FMEN10 8 A 4 - 13/14 3 X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
FKM065 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FHL025 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 13/14 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Innovation Management KS KE U W T
MVK115 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
FKM065 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FHL025 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T
VBEF01 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Projektledning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
MION20 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 13/14 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
MVK135 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Design i företag KS KE U W T
EIEN20 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
MMK126 7,5 G2 4 - 13/14 3 X S Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FMA021 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 13/14 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
INNN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
FKMN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
MTTN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 13/14 3 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
VSMN20 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
MMK150 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W T
FKM065 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T
FMEN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - E1 Projekt - mekanik KS KE U W T
FHL025 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 13/14 3 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MVK160 9 A 4 - 13/14 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W T
FKMN01 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Polymera material X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Digitala fabriker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN15 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80

FHLF05 Biomekanik: Ersätter kursen FHL110 med samma namn.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FKMN01 Polymera material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MMKN01 Digitala fabriker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Kandidatarbeten - M

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i M-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FHLL01 15 Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement KS KE U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W