lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för I-programmet och kull H10

Industriell ekonomi  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 6 0 70
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W T 40 14 20 1 85
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 22 2 0 1 55 18 4 0 1 57
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs X I3 som skall läsa Teknikprofil vid University of Connecticut, läser FRT010 i Lp 2, ht 12. KS KE U W T 30 30 12 0 128

FRT010 Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa Teknikprofil vid University of Connecticut, läser FRT010 i Lp 2, ht 12.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN35 6 A - S Energimarknader X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 14 42 0 28 76
FHLA01 6 G1 - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 24 24 2 0 90
EITF25 6 G2 X E2 Internet - teknik och applikationer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 18 4 12 0 125
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 36 14 4 1 100
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 38 18 12 0 130
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 56 14 12 0 120
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 28 10 12 0 150
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
FMIN05 7,5 A - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
EITF11 10 G2 X E2 Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 8 0 4 20 230
FBR012 7,5 G2 X E Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 28 8 4 60 100
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 10 10 0 0 115
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 56 14 0 3 90
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 0 0 4 6 70
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMKF05 7,5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T 21 42 0 0 60

MVKN35 Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
EITF25 Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
EITF11 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS047 Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100
MION25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
MION05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
INNN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
INNN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Innovation Management KS KE U W T
MION20 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
INNN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
MAMN30 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144

Specialisering fir - Finans och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK103 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTN80 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
FMSN25 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
FMS161 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSN15 7,5 A V 5 - 14/15 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T

TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MION40 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MION35 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T

Specialisering mf - Management av försörjningskedjor

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTT115 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MTT045 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MTT240 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MTTN20 7,5 A V 5 - 14/15 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 42 0 36 6 120
MTTN35 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTTN30 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MMT031 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 42 28 20 0 120
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 X E1 Automation KS KE U W T
MION01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MION10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
MMT045 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W T
MION40 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MION35 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T

MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETSN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN35 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MION25 7,5 A V 5 - 14/15 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
EITN35 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN05 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Avancerad ekonometri X Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 0 12 0 158
ETS052 4,5 G2 4 - 13/14 3 - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
TEK103 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FRTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MTTN40 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MION30 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Industriell management KS KE U W T 68 0 0 6 126
INTN01 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
MTTN25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
EXTF50 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 32 16 0 0 120
EDA061 4,5 G2 4 - 13/14 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 14 6 0 0 98
EXTF40 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Optionsteori X Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 30 12 4 0 120
EXTF35 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Portföljvalsteori X Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 34 0 0 0 140
MMT031 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Produktionsteknik KS KE U W T 42 28 20 0 120
ETSN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EITN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSF10 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
MION25 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
FMI050 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 - 13/14 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
MTTN55 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
MION05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
TEK190 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN80 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK110 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
INNN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
FMS161 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
MTTN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Förpackningslogistik KS KE U W T
MTT115 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
MION35 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
EXTP15 7,5 A 4 - 13/14 4 - E Mikroekonomi - individuella val X Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
FMNN10 8 A 4 - 13/14 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EXTF30 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E1 Automation KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EIT070 6 G2 4 - 13/14 3 - S Datorteknik KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK140 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Industriell organisation X Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Innovation Management KS KE U W T
MTT045 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
EXTP10 7,5 A 4 - 13/14 4 - E Mikroekonomi - strategisk interaktion X Kursen ges vartannat läsår och ges under läsåret 2013/14, 2015/16. KS KE U T
EXTF50 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
MION01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S Databasteknik KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 4 - 13/14 3 X E Design i företag KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MMT160 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T
TEK190 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Ekonometri X Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energiförsörjning KS KE U W T
INNN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Globalisering och innovation KS KE U W T
MTTN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
MAMN30 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och logistisk regression X Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen. KS KE U W T
MTT240 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FRT095 4,5 A 4 - 13/14 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
MTTN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
MION10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Produktionsledning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EXTF30 7,5 G2 4 - 13/14 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MMTN05 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T
MTTF05 5 G2 4 - 13/14 3 - S Industriell anläggningsteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTTN20 7,5 A 5 - 14/15 5 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 42 0 36 6 120
FMSN25 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
MTTN15 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80

EXTN05 Avancerad ekonometri: Kursen samläses med NEKN31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF40 Optionsteori: Kursen samläses med NEKH82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF35 Portföljvalsteori: Kursen samläses med NEKH81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TEK190 Ekonometri: Kursen samläses med NEKG31, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTP15 Mikroekonomi - individuella val: Kursen samläses med NEKP21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen samläses med NEKG81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK140 Industriell organisation: Kursen samläses med NEKH21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EXTP10 Mikroekonomi - strategisk interaktion: Kursen ges vartannat läsår och ges under läsåret 2013/14, 2015/16.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSN30 Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
MTTF05 Industriell anläggningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Kandidatarbeten - I

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i I-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIOL01 15 Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
EXTM10 30 Examensarbete i finansiell ekonomi KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
INN920 30 Examensarbete i innovation KS KE U
INTM01 30 Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W