lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för D-programmet och kull H10

Datateknik  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W 14 14 12 0 60
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 10 10 0 0 115
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDAF05 5 G2 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4. KS KE U W T
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 35 0 0 170
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 42 28 4 0 90

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
EDA040 6 G2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 14 0 3 90

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDA221 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
MAMN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 13/14 4 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 14/15 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
FMSN20 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN01 Avancerad interaktionsdesign: Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETIN70 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ESS050 9 G2 V 4 - 13/14 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50
EITF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E DSP-design KS KE U W T
ESSF10 5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Mätteknik KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
ETIN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Komponentfysik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
ETIN40 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80
ETIN55 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 V 4 - 13/14 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EITF35 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
EDA230 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
EITF20 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Internet inuti KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 - 13/14 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 V 4 - 13/14 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITF05 4 G2 V 4 - 13/14 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
EITN40 4 A V 4 - 13/14 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Internetprotokoll KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMAN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Internet inuti KS KE U W T
EDIN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDA095 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN21 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80
EDI042 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
EDA230 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 13/14 3 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDAN60 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T
EDA270 9 A V 4 - 13/14 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAN50 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 - 13/14 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FRTN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
FRTN01 10 A V 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
ETTN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ESSF10 5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Mätteknik KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering se - Software engineering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 5 - 14/15 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 3 - 12/13 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN50 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
FMNN25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
EDAN55 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerade algoritmer KS KE U W T 20 0 10 0 170
FMA170 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDAA25 3 G1 4 - 13/14 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETIN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
FRTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
MAMN25 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMSF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETIN70 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ETTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EDA230 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITF05 4 G2 4 - 13/14 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
ESS050 9 G2 4 - 13/14 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50
FMI050 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FMA140 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 6 0 0 54
FRTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
FRTN01 10 A 4 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
TNX097 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
EIEF01 10 G2 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
ETTN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
EITN40 4 A 4 - 13/14 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
FMA175 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Internetprotokoll KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA145 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Optimering KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
EDAN60 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T
EDA270 9 A 4 - 13/14 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 13/14 2 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
FMAN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Automation KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E DSP-design KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EDIN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
FMA111 6 A 4 - 13/14 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
ESSF10 5 G2 4 - 13/14 4 - S Mätteknik KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FRT130 3 G2 4 - 13/14 4 - S Reglerteori KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
ETIN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E IC-projekt 1 KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
EDA180 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
FMA021 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Kontinuerliga system KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 13/14 4 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Variationskalkyl KS KE U T
MAM101 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 4 - 13/14 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 13/14 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
FMA091 6 G1 4 - 13/14 2 - S Diskret matematik KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 13/14 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 4 - 13/14 4 - S Komponentfysik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 13/14 4 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 13/14 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 13/14 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 5 - 14/15 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 6 44 0 0 150
ETTN15 7,5 A 5 - 14/15 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A 5 - 14/15 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EEM031 7,5 G2 5 - 14/15 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 42 0 12 0 146
EEMN10 7,5 A 5 - 14/15 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 5 - 14/15 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 5 - 14/15 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EEMN15 7,5 A 5 - 14/15 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN01 Avancerad interaktionsdesign: Kursomgången i läsperiod 4 är främst för C3, övriga i mån av plats.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Kandidatarbeten - D

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i D-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W