lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för C-programmet och kull H10

Infocom  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MAMA01 7 G1 - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W 56 24 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 10 10 0 0 115
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
ETSF05 9 G2 - E2 Internetprotokoll X ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 0 50
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

ETSF05 Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 35 0 0 170

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAM032 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
TNX097 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
MAMN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 2 är för årskurs 4-5. Kursomgången i läsperiod 4 är för årskurs 3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
EITN40 4 A V 4 - 13/14 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EDAN35 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
MAM090 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 - 13/14 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Avancerad interaktionsdesign X Kursomgången i läsperiod 2 är för årskurs 4-5. Kursomgången i läsperiod 4 är för årskurs 3, övriga i mån av plats. KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MAMN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MAMN01 Avancerad interaktionsdesign: Kursomgången i läsperiod 2 är för årskurs 4-5. Kursomgången i läsperiod 4 är för årskurs 3, övriga i mån av plats.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETTN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITN40 4 A V 4 - 13/14 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMAN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EDIN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EIT140 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
EITN10 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
EITN21 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80
EDI042 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETTN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMA120 6 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FRTN15 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
ETTN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 5 - 14/15 4 X E1 Realtidssystem X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen. KS KE U W T 28 18 4 0 70
FRTN01 X Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FRTN01 Realtidssystem: Kursen ges två gånger under läsåret 14/15. Från och med läsåret 15/16 ges kursen endast på vårterminen.

Specialisering sec - Säkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDI042 7,5 A V 5 - 14/15 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 3 - 12/13 3 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MAM120 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EDAA25 3 G1 4 - 13/14 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FRTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMSF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETTN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETSN05 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS065 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
EIT020 9 G2 4 - 13/14 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
FMI050 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMA120 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52
FRTN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
EDA040 6 G2 4 - 13/14 4 X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
TNX097 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
ETTN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
EITN40 4 A 4 - 13/14 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EITF20 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 13/14 4 X S Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
MAM090 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
EDAN60 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 13/14 2 - E1 Geometri X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100. KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 13/14 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMAN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Algebraiska strukturer X Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMAF01 7 G2 4 - 13/14 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDIN05 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 13/14 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 13/14 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 13/14 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 13/14 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
FMA091 6 G1 4 - 13/14 4 - S Diskret matematik KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 13/14 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 13/14 4 - E1 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
MAMN30 7,5 A 4 - 13/14 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
FMAF05 7 G2 4 - 13/14 4 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMN011 6 G2 4 - 13/14 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 13/14 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 13/14 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Simulering KS KE U W T
MAMN10 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN15 7,5 A 4 - 13/14 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN20 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FMN100 6 A 5 - 14/15 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMAN30 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 14/15 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMA135 Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Kandidatarbeten - C

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i C-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W