lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för BI-programmet och kull H10

Brandingenjör  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRA01 8 G1 - S Introduktion till brand och risk KS KE U W
FMA415 16,5 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VBM011 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W
FAFA30 8 G1 - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOOA05 8 G1 - S Allmän kemi KS KE U W 42 28 0 0 110
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
MMVA01 5 G1 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T
VBFA05 4 G1 - S Husbyggnadsteknik KS KE U T
VBR022 15 G2 - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W T
VBRF10 15 G2 - E2 Branddynamik KS KE U W T
VTGF05 6 G2 - S Geoteknologi X Ges både för årskurs 2 och 3. KS KE U T 40 20 8 0 90
TNX071 9 G1 - S Statistik med beslutsteori KS KE U W T 36 20 14 0 70

VTGF05 Geoteknologi: Ges både för årskurs 2 och 3.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR082 15 A - S Aktiva system KS KE U 46 4 14 4 132 10 12 16 26 136
VBR180 15 A - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
VBR054 15 A - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 20 64 4 3 109 20 64 4 3 109
EXTA31 6 G1 - S Offentlig organisation och administration KS KE U W T 27 0 0 0 158

Årskurs 4, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR110 7,5 A - S Samhällsplanering KS KE U T 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91

Valfria kurser - BI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA70 15 G1 1 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
VBR240 4,5 G1 1 - 10/11 1 - S Brandmannautbildning X Kursen ges under sommaren efter åk1 KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 3 - 12/13 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA75 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 3 - 12/13 3 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
MAM090 7,5 A 3 - 12/13 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
MIOA01 9 G1 3 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 3 - 12/13 3 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
VBRA10 7,5 G1 3 - 12/13 3 - S Konsekvensberäkningar KS KE U T
GEMA20 7,5 G1 3 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 3 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 3 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
VBRF15 9 G2 3 - 12/13 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T
VBRN10 8 A 3 - 12/13 3 X E Människors beteende vid brand KS KE U T
VBRN30 7,5 A 4 - 13/14 1 X E Introduktion till samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 40 8 0 31 121
VBRN35 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Kapacitetsutveckling KS KE U T
VBRN40 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Beredskap och planering KS KE U T

VBR240 Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Examensarbeten - BI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i BI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 Examensarbete i brandteknik KS KE U