lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för B-programmet och kull H10

Bioteknik  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBKA01 6 G1 - S Inledande biokemi KS KE U W
KOO101 9 G1 - S Grundläggande kemi KS KE U W
KKKA05 15 G1 - S Bioteknik KS KE U W 14 12 0 10 30
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOK012 9 G1 - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 26 4 36 0 30

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
KFKA05 7,5 G1 - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T
KMB060 7,5 G1 - E2 Mikrobiologi KS KE U W T
KETF01 9 G2 - S Transportprocesser KS KE U W T
KBK011 7,5 G1 - S Biokemi KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KETF10 7,5 G2 - S Separationsprocesser KS KE U W T 24 36 18 24 90

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOK032 7,5 G2 X E1 Miljökemi KS KE U W T
KOO022 7,5 G1 - S Oorganisk kemi KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAKF01 9 G2 - S Analytisk kemi KS KE U W T 32 14 24 1 150
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 50 12 4 1 94
KET045 7,5 G2 - S Kemisk reaktionsteknik KS KE U W T 26 54 0 0 140
BLT015 7,5 G2 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 10 14 40 7 90
KBT115 7,5 G2 X E2 Bioprocessteknik X Kursen ges på svenska i lp4 i årskurs 3. KS KE U W T 36 8 45 0 90
KBK041 7,5 G2 X E2 Genteknik KS KE U W T 26 10 40 0 120

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 i årskurs 3.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBK070 7,5 G2 - S Cellbiologi KS KE U W T 20 8 30 0 142
FMS210 7,5 G2 - S Kemometri KS KE U T 14 0 21 0 120

Specialisering l - Läkemedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLG027 7,5 A O 4 - 13/14 4 X E Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
KOKN01 7,5 A O 4 - 13/14 4 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
KFK032 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KNL026 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Fysiologi KS KE U W T
KAK050 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KOKN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Organisk kemi - teori KS KE U T
FMS210 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Kemometri KS KE U T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KASN01 15 A V 4 - 13/14 4 X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T
FRTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Processreglering KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
KMBN02 15 A V 5 - 14/15 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 20 10 0 30 130

Specialisering lm - Livsmedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMB023 7,5 G2 O 4 - 13/14 4 X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T 30 20 20 0 130
KLG080 7,5 A O 4 - 13/14 4 X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W T
KLG060 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W T 28 14 8 0 150
KNL026 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Fysiologi KS KE U W T
KAK050 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KLGN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Probiotika KS KE U W T
KETN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T
KNLN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Human nutrition KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Kemometri KS KE U T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KLG085 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W T
KLT051 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Mejeriteknologi KS KE U W T
FRTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Processreglering KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
KLT065 7,5 G2 V 5 - 14/15 5 - S Mejeriprocesser KS KE U W T 60 0 40 0 100
KMBN02 15 A V 5 - 14/15 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 20 10 0 30 130

Specialisering mb - Molekylär bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
KBK050 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Protein Engineering KS KE U W T 20 10 40 0 130
KFK032 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KBT060 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W T
KBK031 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Enzymteknologi KS KE U W T
KAK050 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 V 4 - 13/14 3 - S Kemometri KS KE U T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KBK075 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bioinformatik KS KE U W T
KIM015 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Immunteknologi KS KE U W T
KMB040 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Metabolic engineering X Kursen är periodiserad och ges nästa gång läsåret 2014/2015. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KMBN02 15 A V 5 - 14/15 5 X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 20 10 0 30 130

KMB040 Metabolic engineering: Kursen är periodiserad och ges nästa gång läsåret 2014/2015.

Specialisering pt - Bioprocessteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A O 4 - 13/14 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T 30 26 0 24 80
KBT060 7,5 G2 O 4 - 13/14 4 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W T
KBTN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
KETN05 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Industriella separationsprocesser KS KE U W T 28 20 50 0 100
KBK050 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Protein Engineering KS KE U W T 20 10 40 0 130
KFK032 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KBK031 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Enzymteknologi KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KETN10 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KETN01 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Processimulering KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 V 4 - 13/14 4 - S Processriskanalys KS KE U W T
KBT042 15 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bioteknik, projektering KS KE U W T
KBK075 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E1 Bioinformatik KS KE U W T
FRTN25 7,5 A V 4 - 13/14 4 - S Processreglering KS KE U W T
KMB040 7,5 A V 4 - 13/14 4 X E Metabolic engineering X Kursen är periodiserad och ges nästa gång läsåret 2014/2015. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

KMB040 Metabolic engineering: Kursen är periodiserad och ges nästa gång läsåret 2014/2015.

Valfria kurser - B

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400
MTTN40 7,5 A 4 - 13/14 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
EDAA20 7,5 G1 4 - 13/14 3 - S Programmering och databaser KS KE U W T 32 18 32 0 118
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA50 4,5 G1 4 - 13/14 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
GEMA25 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
KKK000 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
EDA501 6 G1 4 - 13/14 3 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T
KET030 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Energiteknik KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 13/14 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 4 - 13/14 4 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 13/14 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 13/14 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 13/14 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 13/14 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 13/14 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 13/14 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KOO052 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Material- och polymerteknologi KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 5 - 14/15 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128

KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Kandidatarbeten - B

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i B-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKL01 15 Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBTL01 15 Kandidatarbete i bioteknik KS KE U
KETL01 15 Kandidatarbete i kemiteknik KS KE U
KLTL01 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KOKL01 15 Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KAKL01 15 Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKL01 15 Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Examensarbeten - B

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i B-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W