lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H10

Arkitektur  H10 

Årskurs 1, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W
AAHB31 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar C X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHIA05 6 G1 - S Arkitekturhistoria II KS KE U
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) KS KE U W
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
AAHB03 1 G1 - E2 Experimentell workshop C X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U
AAHB41 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar D X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 9 0 0 0 5
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) KS KE U W 10 144 0 7 80
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 12 0 4 0 24
ATEA10 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 1) KS KE U W 8 6 0 0 66
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 3 9 0 2 12
AAHB22 1 G1 - E2 Experimentell workshop D X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 5 20 0 0 5

AAHB31 Arkitektskolans ateljéföreläsningar C: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB03 Experimentell workshop C: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB41 Arkitektskolans ateljéföreläsningar D: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB22 Experimentell workshop D: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) KS KE U W T
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) KS KE U W T 10 144 0 7 80
ATEA05 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 2) KS KE U W T 8 6 0 0 66
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 4 8 0 3 12

AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ATHF01 7 G2 - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 16 12 0 0 65 16 12 0 2 65
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 8 28 0 4 40
AADA20 2 G1 - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
AADA25 2 G1 - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 20
ATHF05 5 G2 - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 12 3 0 1 48 4 35 0 1 30

Årskurs 3, läsåret 2012/13 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U T 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U T 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
ABVF01 18 G2 - E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W T 15 100 0 5 120 15 100 0 5 120
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U T 8 100 0 6 126 8 100 0 7 126

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 3 - 12/13 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
AFO025 3 G2 3 - 12/13 3 - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 5 25 0 1 10
GEMA75 7,5 G1 3 - 12/13 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 3 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 3 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 12 388
AAKN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 10 17 0 3 70
AFON15 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T 10 85 0 5 100
AAHN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70
AAHN02 15 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100
AAHN10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60
AFON20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67
ABAN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70
ABVN16 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T 14 35 0 1 70
AAMN01 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58
ABFF01 7,5 G2 4 - 13/14 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 15 22 0 0 65
ASBN02 15 A 4 - 13/14 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82
ASBN06 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70
FMIF15 7,5 G2 4 - 13/14 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
AFON25 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN31 15 A 4 - 13/14 4 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82
ASBN41 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70
GEMA70 15 G1 4 - 13/14 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
AAH150 30 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
ABVN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T
AFON30 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T
AAHN20 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T
AAHN06 15 A 4 - 13/14 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T
ASBN16 15 A 4 - 13/14 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T
ASBN11 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T
ABAN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T
AFON05 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T
ASBN26 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T
ABVN02 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T
ABVN06 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T
AFON10 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T
ABFN15 7,5 A 4 - 13/14 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T
ABAN11 15 A 4 - 13/14 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T
ABAN06 7,5 A 4 - 13/14 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 13/14 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
VSMN15 7,5 A 4 - 13/14 3 X E1 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Kandidatarbeten - A

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i A-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 Kandidatarbete i arkitektur KS KE U
ASBL05 18 Kandidatarbete i arkitektur / Arkitektur & landskap KS KE U
AFOL05 18 Kandidatarbete i arkitektur / Muterande arkitektur KS KE U
ABVL05 18 Kandidatarbete i arkitektur / Restaurering och ombyggnad KS KE U
AAKL05 18 Kandidatarbete i arkitektur / Stadsrum - husrum KS KE U

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS KE U W