lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H09

Teknisk nanovetenskap  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 55 h (45-minuterspass)
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W
EXTF65 7,5 G2 - S Nanoteknikens matematiska metoder X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

EXTF65 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W T
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FFF160 7,5 A O 4 - 12/13 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ETIN70 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Modern elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Antennteknik KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETIN65 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 V 5 - 13/14 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 156 h (45-minuterspass)
FFF042 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KOO045 7,5 A O 4 - 12/13 3 X E2 Materialkemi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KTE080 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 34 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
MAM242 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FFFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
KPO010 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Polymerfysik KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 - 12/13 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
KOO065 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
FAF080 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FKM070 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
FKMN10 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKMN05 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EXTF15 15 G2 O 4 - 12/13 3 - S Humanfysiologi X Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 68 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 294 h (45-minuterspass)
KOK085 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TEK287 15 G2 V 4 - 12/13 3 - E2 Biokemi KS KE U W T
EXTN45 15 A V 4 - 12/13 3 - E2 Farmakologi X Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTF10 15 G2 V 4 - 12/13 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen samläses med BIOA01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 - 12/13 3 - E2 Toxikologi X Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 12/13 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T
TEK287 15 G2 V 4 - 12/13 3 - E2 Biokemi KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 - 13/14 4 - E1 Immunologi X Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 50 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 220 h (45-minuterspass)
KLG027 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Läkemedelsformulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 25 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTN65 15 A V 5 - 13/14 4 - E Neurobiologi X Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 45 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 300 h (45-minuterspass)
EXTN30 15 A V 5 - 13/14 4 - E Sinnesbiologi X Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 - 13/14 4 - E1 Immunologi X Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen samläses med BIOA01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 12/13 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 156 h (45-minuterspass)
FFF042 7,5 A O 4 - 12/13 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FFFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 - 12/13 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 12/13 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FAF085 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA150 3 G1 2 - 10/11 1 X S C-programmering KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 - 10/11 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 - 10/11 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 2 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 2 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 2 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 2 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
EXTF70 3 G2 2 - 10/11 2 - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMAF01 7 G2 3 - 11/12 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 3 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
MIO012 6 G1 3 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMAF05 7 G2 3 - 11/12 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
ESSF01 8 G2 3 - 11/12 3 - S Analog elektronik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
KBTN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Bioanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 50 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Biomekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
ETIN70 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Modern elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
FAFF01 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
TEK267 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FHLN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
FAFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Lasrar KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Kemometri KS KE U T
ETIA10 7,5 G1 4 - 12/13 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
KPON01 15 A 4 - 12/13 4 X E2 Projekt i polymer- och materialteknologi KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 12/13 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
KIM015 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Immunteknologi X Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMAN05 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Kvantberäkningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EXTF90 7,5 G2 5 - 13/14 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
EXTN90 7,5 A 5 - 13/14 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
KIM015 Immunteknologi: Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN05 Kvantberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.