lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H09

Teknisk fysik  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 16 h (45-minuterspass)
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 22 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 159 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FKF021 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTF90 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTN90 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN95 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETEN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FKFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FHLN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T
FKF070 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Reaktorfysik KS KE U W T
EXTN85 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FHLN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Biomekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FMEN20 8 A V 4 - 12/13 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FHLN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
FHL066 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMEN01 8 A V 4 - 12/13 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 V 4 - 12/13 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MVK150 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
MMV042 9 A V 5 - 13/14 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FKM070 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
FMA175 3 A V 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 12/13 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 12/13 3 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 12/13 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 12/13 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 12/13 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 13/14 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Biomekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK267 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMA140 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
FMSN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T
FHLN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
ESS040 6 G2 V 4 - 12/13 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
GEMA55 6 G1 V 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS110 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMNN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
FMNN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FMA140 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
FHL066 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMA111 6 A V 4 - 12/13 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
FMA200 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
EDAF15 5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FRT095 4,5 A V 4 - 12/13 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMNN20 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
FMA250 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
MVKN40 5 A V 4 - 12/13 3 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 92 h (45-minuterspass)
AEB010 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
MAM242 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MAMN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Energianvändning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FKFF01 4 G2 V 4 - 12/13 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETEN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FBR024 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T

FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO012 6 G1 V 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMA140 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
EXTF45 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
MIO012 6 G1 V 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
TEK103 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
FMSN25 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK110 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSN15 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIN20 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ETIN70 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Modern elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
FFF110 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
ETIN50 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
FFFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETIN30 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN65 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Biomekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
FHLN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EEMN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 12/13 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EEMN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
EEMN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
GEMA55 6 G1 V 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 12/13 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T

EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FFF021 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FFF042 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN20 15 A V 4 - 12/13 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
FAF085 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAN55 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
ETSN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 36 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
EDAN40 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAF05 5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAN50 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
EDA270 9 A V 5 - 13/14 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMA140 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
FRTN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A V 4 - 12/13 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EEMN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 12/13 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMSN35 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETTN10 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMA260 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMS110 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETEN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
TEK267 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMF121 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T
FMEN01 8 A V 4 - 12/13 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Relativitetsteori KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 12/13 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
EDAF05 5 G2 V 4 - 12/13 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
FMEN15 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
FMFN05 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FMFN10 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T
FMF150 7,5 A V 4 - 12/13 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 12/13 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN05 6 A V 4 - 12/13 3 X E1 Kvantberäkningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA260 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMAN05 Kvantberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA135 6 G1 1 - 09/10 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 - 09/10 1 - S Diskret matematik KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 10/11 1 X S C-programmering KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
ETI125 4,5 G1 2 - 10/11 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 - 10/11 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
EIT070 6 G2 2 - 10/11 2 - S Datorteknik KS KE U W
FRT130 3 G2 2 - 10/11 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 10/11 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FMA023 3 A 2 - 10/11 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W
EIT020 9 G2 3 - 11/12 3 - S Digitalteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
FMA190 6 A 3 - 11/12 3 X E2 Algebra KS KE U T
GEMA01 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FAF080 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Avancerade algoritmer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A 4 - 12/13 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
FMA170 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Biomekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EDA221 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETIN20 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 153 h (45-minuterspass)
MVKN40 5 A 4 - 12/13 3 X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 92 h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
ETIF05 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
FKF021 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
FMEN20 8 A 4 - 12/13 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FMFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EXTF50 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
ETIN70 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Modern elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
FMNN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 4 - 12/13 4 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
FAFF01 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EXTF90 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETSN05 7,5 A 4 - 12/13 3 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 36 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
AEB010 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK267 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA140 6 A 4 - 12/13 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
FRTN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 4 - 12/13 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A 4 - 12/13 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
TNX097 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
EIEF01 10 G2 4 - 12/13 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
MAM242 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
ETIN25 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
FMSN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 12/13 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
FHLN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
EITF20 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EEMN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 4 - 12/13 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EXTN80 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
EXTN90 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EXTF45 6 G2 4 - 12/13 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
FHL066 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
ETIN50 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 - 12/13 3 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
FMF121 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
TEK171 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse KS KE U W T
FMEN10 8 A 4 - 12/13 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FFFN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FMA145 3 A 4 - 12/13 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Optimering KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 12/13 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EXTN95 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETEN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Automation KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Constraint-programmering KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 12/13 3 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Datorseende KS KE U W T
FFFN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Energianvändning KS KE U W T
FMEN01 8 A 4 - 12/13 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FAF095 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Innovation Management KS KE U W T
ETIN30 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 4 - 12/13 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FAFN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FBR024 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 12/13 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FAFN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FMA111 6 A 4 - 12/13 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMNN15 4 A 4 - 12/13 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Optoelektronik KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 12/13 3 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 4 - 12/13 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FKFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
EEMN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 4 - 12/13 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 12/13 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 12/13 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
FFFN20 15 A 4 - 12/13 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T
FRT100 4,5 A 4 - 12/13 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
FMA120 6 A 4 - 12/13 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 12/13 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
MAM101 7,5 G2 4 - 12/13 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
EDAF05 5 G2 4 - 12/13 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAF15 5 G2 4 - 12/13 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FMEN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W T
FKFF01 4 G2 4 - 12/13 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FAFN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 12/13 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 12/13 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FFF051 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 12/13 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 12/13 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 12/13 3 - E2 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FMFN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 12/13 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FRT095 4,5 A 4 - 12/13 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 12/13 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FHLN10 7,5 A 4 - 12/13 2 X E Modern experimentell mekanik KS KE U T
FKF070 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 12/13 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
FFF160 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 12/13 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 12/13 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
VSMN20 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN65 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
FKFN10 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Reaktorfysik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 - 12/13 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
FAF085 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
FMF150 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
MVK150 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
TEK177 7,5 A 4 - 12/13 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FBR030 7,5 A 4 - 12/13 3 X E Molekylfysik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMFF10 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMF170 7,5 G2 4 - 12/13 3 X E Komplex ekonomi X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN01 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Biomatematik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN05 6 A 4 - 12/13 3 X E1 Kvantberäkningar X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
TEK103 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
FMN100 6 A 5 - 13/14 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMSN25 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
MVKN30 7,5 A 5 - 13/14 5 - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 28 h (45-minuterspass)
FMA260 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
MMV042 9 A 5 - 13/14 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FKM070 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
TEK110 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMNN20 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16. KS KE U T
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
FMSN15 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
MVK140 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 13/14 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EXTP30 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Introduktion till kvantfältteori X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FMS110 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Olinjära tidsserier X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA250 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen samläses med NEKG21, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen samläses med NEKN22, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen samläses med NEKN83, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FBR030 Molekylfysik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMFF10 Astrofysik - stjärnor och kärnor: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMF170 Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMAN05 Kvantberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
EXTP30 Introduktion till kvantfältteori : Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMS110 Olinjära tidsserier: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2014/15.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.