lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H09

Arkitektur  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W
AAHB30 1 G1 - S Arkitektskolans ateljéföreläsningar höstterminen 2009 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHIA01 6 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) KS KE U
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
AAHB02 1 G1 - E2 Experimentell workshop, höstterminen 2009 X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U
AAHB40 1 G1 - S Arkitektskolans ateljéföreläsningar vårterminen 2010 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 110 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 24 h (45-minuterspass)
ATEA01 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 1) KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 3 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
AAHB21 1 G1 - E2 Experimentell workshop, vårterminen 2010 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 1 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)

AAHB30 Arkitektskolans ateljéföreläsningar höstterminen 2009: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB02 Experimentell workshop, höstterminen 2009: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB40 Arkitektskolans ateljéföreläsningar vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB21 Experimentell workshop, vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) KS KE U W
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 144 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 26 h (45-minuterspass)
ATEA15 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 2) KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 1 Föreläsningar: 3 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U T
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U T
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U T
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W T
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U T
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W T 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 22 h (45-minuterspass)
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 2 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 3 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 3 - 11/12 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
AFO025 3 G2 3 - 11/12 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U T
GEMA75 7,5 G1 3 - 11/12 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 3 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 3 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 3 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 3 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 12/13 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 388 h (45-minuterspass)
AAKN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFON15 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 85 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
AAHN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAHN02 15 A 4 - 12/13 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 85 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
AAHN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
AFON20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 67 h (45-minuterspass)
ABVN16 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 75 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
ABVN11 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAMN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 58 h (45-minuterspass)
ABFF01 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
ASBN02 15 A 4 - 12/13 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
ASBN06 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ASBN45 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAKN02 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 85 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
AAKN06 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 69 h (45-minuterspass)
FMIF15 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
AFON25 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ASBN31 15 A 4 - 12/13 4 X E Urban dynamik KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
ASBN41 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ASBN36 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Urbana processer KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 - 12/13 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
ABVN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T
AFON30 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T
AAHN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T
AAHN06 15 A 4 - 12/13 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T
ASBN16 15 A 4 - 12/13 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T
ASBN11 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T
ABAN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T
AFON05 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T
ASBN26 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T
ABVN02 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T
ABVN06 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T
AFON10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T
ABFN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T
AAKN11 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T
AAKN16 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T
ABAN11 15 A 4 - 12/13 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T
ABAN06 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 12/13 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
VSMN15 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS KE U W