lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MWIR-programmet och kull H09

Masterutbildning i trådlös kommunikation  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W
ETE100 6 A X E Antennteknik KS KE U W
ETI085 6 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETS190 9 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EITN15 3 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI051 6 A X E Radiosystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EITN20 6 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMSF10 7,5 G2 1 - 09/10 1 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree. KS KE U W
ETI280 6 G1 1 - 09/10 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
ETT062 7,5 A 1 - 09/10 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W
EIT080 7,5 G2 1 - 09/10 1 - S Informationsteori KS KE U W
EIT140 7,5 A 1 - 09/10 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W
FMS045 6 G2 1 - 09/10 1 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree. KS KE U W
EDI042 7,5 A 2 - 10/11 1 X S Kodningsteknik KS KE U W
EITN10 7,5 A 2 - 10/11 1 X E Multipelantennsystem KS KE U W
ETT074 6 A 2 - 10/11 1 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETT042 6 A 2 - 10/11 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 2 - 10/11 1 X E2 Internetprotokoll KS KE U W
EDI051 7,5 G2 2 - 10/11 1 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI032 9 A 2 - 10/11 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI015 6 G2 2 - 10/11 1 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
FMS072 7,5 G2 2 - 10/11 1 X E2 Försöksplanering KS KE U W
EDAN15 7,5 A 2 - 10/11 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W
ETI041 6 A 2 - 10/11 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.