lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KID-programmet och kull H09

Industridesign (kandidatutbildningen)  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W
EXTA05 4 G1 - E2 Designhistoria KS KE U
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 18 h (45-minuterspass)
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 14 h (45-minuterspass)
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFO245 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
IDEA56 3 G1 X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
IDEA40 9 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
AFOA05 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U
TNSF01 6 G2 X E2 Universal design, projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 39 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 47 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ETIA05 4 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T
AFOF20 8 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T
IDEF06 3 G2 X E2 Portföljteknik KS KE U W T
IDEF10 9 G2 X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W T
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W T
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
IDEA70 7 G1 X E2 Design management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
IDEF01 7,5 G2 2 - 10/11 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDEF15 15 G2 2 - 10/11 3 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDE175 4,5 G2 2 - 10/11 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W
IDEA60 1 G1 2 - 10/11 2 X E2 Workshop i industridesign X Förlagd till tentamensperioder KS KE U
IDEF01 7,5 G2 2 - 10/11 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDE025 4,5 G1 2 - 10/11 2 - E2 Glasdesign KS KE U W
MMKA05 3 G1 2 - 10/11 2 - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W

IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder