lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H09

Väg- och vattenbyggnad  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 28 14 8 0 57
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W 12 22 2 2 37 4 14 0 0 17
FAF108 7,5 G1 - S Inledande fysik KS KE U W 48 28 18 20 86
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 51
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W 36 0 14 1 109
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W 38 52 2 0 121
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 28 0 28 0 50 2 0 10 1 41
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W 26 26 8 0 73
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 62 26 32 0 0 62
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 38 24 0 0 92 18 14 0 0 54
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 83

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF15 5 G2 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 24 14 8 0 87
VGTF05 5 G2 - S Geoteknik KS KE U W T 22 18 2 0 91
VVBF20 5 G2 - S Vägbyggnad KS KE U W T 18 20 10 0 85
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 12 0 120
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W T 42 42 0 0 116

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T 28 28 4 0 140
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W T 32 40 0 2 126
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W T 24 30 0 2 144
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 26 4 0 154
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 28 28 20 0 124
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 28 56 0 0 116

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VTVN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T 24 32 3 1 140
VSMN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VTG021 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T 50 32 0 0 118
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VBMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 28 28 30 0 114
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Geodesi KS KE U W T 22 22 20 0 126
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 20 50 0 0 130
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTGN01 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110
VBK041 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 4 54 20 22 0 2 56
VBKN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 3 134

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 30 74 0 0 96
MTTN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T 24 34 0 4 138
VBFN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 40 10 10 20 120
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBEN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
MIO040 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
VBFN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 24 22 11 10 133
VBEN20 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Bygginnovationssystem KS KE U W T 24 24 0 12 140
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBEN15 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 15 119
VFR120 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T 28 28 0 2 142
VVBN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W 28 40 0 2 130

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VTAF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T 24 32 3 1 140
VBFN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 40 10 10 20 120
VBKN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 38 32 0 0 130
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 20 50 0 0 130
VBFN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 24 22 11 10 133
VBMN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U W T 28 42 0 0 130
VBFN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Hållbart byggande KS KE U W T 37 14 5 10 134
VBEN15 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 15 119
VBKN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 3 134

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN35 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Balkteori KS KE U W T 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T 24 32 3 1 140
VSMN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VBMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 28 28 30 0 114
VBKN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 38 32 0 0 130
VSMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 23 15 8 0 154
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 20 50 0 0 130
VSMN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 16 64 0 0 120
VSMN20 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FHLN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
VBK041 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 4 54 20 22 0 2 56
VTAF05 7,5 G2 V 5 - 13/14 4 X E1 Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
FHL066 7,5 A V 5 - 13/14 5 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 42 28 0 2 128
VTVN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VTTF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 28 32 0 2 138
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
ASBF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Stadsplanering KS KE U T 14 54 16 0 116
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Geodesi KS KE U W T 22 22 20 0 126
VTTN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Kollektivtrafik KS KE U W T 28 34 16 16 106
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
ASB060 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VTTN01 15 A V 5 - 13/14 5 - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T 10 32 8 8 142 10 32 8 8 142
VVBN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W 28 40 0 2 130
VTTN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Transportmanagement KS KE U W T 34 16 0 16 134

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 12/13 4 X E Urbana vatten KS KE U W T 46 38 0 1 115 22 20 24 0 134
VTG021 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T 50 32 0 0 118
VTGN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T 20 34 0 12 134
VVAN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T 40 12 8 0 40 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Flodrestaurering KS KE U W T 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Hydromekanik KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 16 2 34 0 148
VVR040 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T 28 28 0 0 144

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 - 09/10 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen ingår endast i TVOLY. KS KE U W 0 0 12 1 50
GEMA30 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80 6 12 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
GEMA75 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
ABF061 6 G2 4 - 12/13 4 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W T 32 52 0 0 76
FMSF01 3 G2 4 - 12/13 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning (TVOLY). KS KE U W T 0 0 12 1 50
FMIN10 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 34 20 0 1 145
VBKF05 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning (TVOLY).

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS KE U W
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik KS KE U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W