lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H09

Väg- och vattenbyggnad  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W
FAF108 7,5 G1 - S Inledande fysik KS KE U W
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 22 58 0 0 51
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 62
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 18 14 0 0 54
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 83

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF15 5 G2 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T
VGTF05 5 G2 - S Geoteknik KS KE U W T
VVBF20 5 G2 - S Vägbyggnad KS KE U W T
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W T

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W T
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 28 28 20 0 124
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 28 56 0 0 116

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VTVN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VTG021 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Geodesi KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTGN01 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E1 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110
VBK041 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 4 54
VBKN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
MTTN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Beställarrollen KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T
VBEN20 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Bygginnovationssystem KS KE U W T 24 24 0 12 140
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBEN15 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Byggledning KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VVBN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VTAF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Akustik KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VBKN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VBFN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T
VBMN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U W T 28 42 0 0 130
VBFN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Hållbart byggande KS KE U W T 37 14 5 10 134
VBEN15 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Byggledning KS KE U W T
VBKN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN35 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Balkteori KS KE U W T 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VBKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - E2 Betongbyggnad KS KE U W T
VSMN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VBKN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VSMN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FHLN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 4 0 144
VBK041 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 4 54
VTAF05 7,5 G2 V 5 - 13/14 4 X E1 Akustik KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 5 - 13/14 5 X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 42 28 0 2 128
VTVN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Utformning av vägar KS KE U W T 28 42 0 2 128
VTTF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
VTVF85 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
ASBF20 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Stadsplanering KS KE U T
VVBN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Geodesi KS KE U W T
VTTN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X S Kollektivtrafik KS KE U W T
VVBN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
ASB060 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VTTN01 15 A V 5 - 13/14 5 - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T 10 32 8 8 142
VVBN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W
VTTN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Transportmanagement KS KE U W T

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 12/13 4 X E Urbana vatten KS KE U W T 46 38 0 1 115
VTG021 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T
VVR170 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Flodrestaurering KS KE U W T
VVR090 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Hydromekanik KS KE U W T
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
VVR040 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Kusthydraulik KS KE U W T
VVRN10 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T
VVRN05 7,5 A V 5 - 13/14 5 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 - 09/10 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen ingår endast i TVOLY. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81
GEMA75 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
ABF061 6 G2 4 - 12/13 4 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W T
FMSF01 3 G2 4 - 12/13 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning (TVOLY). KS KE U W T
FMIN10 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
VBKF05 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning (TVOLY).

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS KE U W
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik KS KE U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W