lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MSOC-programmet och kull H09

Masterutbildning i system på chips  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
ETI220 6 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETIN01 12 A X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF20 7,5 G2 2 - 10/11 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
FFF021 7,5 A 2 - 10/11 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EDA385 7,5 A 2 - 10/11 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W
FFF110 7,5 G2 2 - 10/11 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
EITN25 15 A 2 - 10/11 2 - E2 Projekt i system på chips KS KE U W
ETI031 6 G2 2 - 10/11 1 X E Radio KS KE U W
ETI180 6 A 2 - 10/11 1 X E DSP-design KS KE U W
FFF042 7,5 A 2 - 10/11 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
EITN25 15 A 2 - 10/11 2 - E2 Projekt i system på chips KS KE U W
ETI032 9 A 2 - 10/11 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI121 6 A 2 - 10/11 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
ETI135 4,5 A 2 - 10/11 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF115 7,5 A 2 - 10/11 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A 2 - 10/11 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETIN10 7,5 A 2 - 10/11 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EITN25 15 A 2 - 10/11 2 - E2 Projekt i system på chips KS KE U W
ETI290 6 A 2 - 10/11 1 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
ETIN05 6 A 2 - 10/11 1 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W
EEMN01 7,5 A 2 - 10/11 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W
FFF160 7,5 A 2 - 10/11 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
EIT140 7,5 A 2 - 10/11 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W
EITN25 15 A 2 - 10/11 2 - E2 Projekt i system på chips KS KE U W
ETI041 6 A 2 - 10/11 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W
ETIN15 7,5 A 2 - 10/11 1 X E Radiosystem KS KE U W