lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MFOT-programmet och kull H09

Masterutbildning i fotonik  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETEN05 7,5 A X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETE100 6 A X E Antennteknik KS KE U W 28 14 6 0 100
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
ETEN01 7,5 A X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
FAFF20 7,5 G2 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FBR024 7,5 A X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EIT080 7,5 G2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FAF150 7,5 A X E Medicinsk optik KS KE U W 24 15 10 70 80