lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MFOT-programmet och kull H09

Masterutbildning i fotonik  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W
ETE100 6 A X E Antennteknik KS KE U W
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W
ETEN01 7,5 A X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FBR024 7,5 A X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EIT080 7,5 G2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FAF150 7,5 A X E Medicinsk optik KS KE U W 24 15 10 70 80