lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för K-programmet och kull H09

Kemiteknik  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO101 9 G1 - S Grundläggande kemi KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 42 28 0 0 81
KETA01 21 G1 - S Kemiteknik KS KE U W 14 12 4 44 50
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOK012 9 G1 - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 26 4 36 0 30

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
KFK080 7,5 G1 - S Termodynamik KS KE U W
KBKA05 7,5 G1 - E2 Teknisk biologi KS KE U W
KETF01 9 G2 - S Transportprocesser KS KE U W
KOO022 7,5 G1 - S Oorganisk kemi KS KE U W
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W
KFK090 7,5 G2 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
KETF10 7,5 G2 - S Separationsprocesser KS KE U W 24 36 18 24 90

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAKF01 9 G2 - S Analytisk kemi KS KE U W T
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
KET045 7,5 G2 - S Kemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KET030 7,5 G2 - S Energiteknik KS KE U W T
KETF05 7,5 G2 X E1 Projektlaboration i kemiteknik KS KE U W T 0 0 86 0 30
KOO052 7,5 G2 - S Material- och polymerteknologi KS KE U W T 56 0 0 14 80

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOK032 7,5 G2 X E1 Miljökemi KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 - S Processriskanalys KS KE U W T

Specialisering l - Läkemedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLG027 7,5 A O 4 - 12/13 4 X E2 Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
KOK085 7,5 G2 O 4 - 12/13 4 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
KFK032 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KNL026 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Fysiologi KS KE U W T
KMB031 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Kemometri KS KE U T
KAK050 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KOK090 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W T
KAKN05 15 A V 4 - 12/13 4 X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W T
KOK100 15 A V 4 - 12/13 4 X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U T
FRTN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Processreglering KS KE U W T
KLGN05 15 A V 5 - 13/14 5 X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T 16 20 60 14 100
KFKN01 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 - 12/13 4 X E2 Materialkemi KS KE U W T 42 28 0 0 100
KPO010 7,5 A O 4 - 12/13 4 X E Polymerfysik KS KE U W T
KTE080 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Polymerkemi KS KE U W T 26 10 34 0 120
KOO105 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T
FFFN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
KFKN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
KOK090 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KPON01 15 A V 4 - 12/13 4 X E2 Projekt i polymer- och materialteknologi KS KE U W T
KOO065 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T
KTE055 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Katalys, utvidgad kurs X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. Varvas med KET040. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KFKN01 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T

KTE055 Katalys, utvidgad kurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. Varvas med KET040.

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KET050 15 A O 4 - 12/13 4 - S Projektering KS KE U W T
KTE071 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T 30 26 0 24 80
KBT115 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Bioprocessteknik X Kursen ges på engelska i lp 1. KS KE U W T 36 8 45 0 90
KETN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Industriella separationsprocesser KS KE U W T 28 20 50 0 100
KET040 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Kemisk processteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. Varvas med KTE055. KS KE U W T 34 16 0 5 140
KBT060 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W T
KET010 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Energi och miljö KS KE U W T
KTE061 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Kemometri KS KE U T
KETN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Processimulering KS KE U W T
FRTN25 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Processreglering KS KE U W T
KTE055 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Katalys, utvidgad kurs X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. Varvas med KET040. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KET010 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Energi och miljö KS KE U W T

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp 1.
KET040 Kemisk processteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. Varvas med KTE055.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
KTE055 Katalys, utvidgad kurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. Varvas med KET040.

Valfria kurser - K

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A 4 - 12/13 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 400
MTTN40 7,5 A 4 - 12/13 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
EDAA20 7,5 G1 4 - 12/13 3 - S Programmering och databaser KS KE U W T 32 18 26 0 124
GEMA30 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA75 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
KKK000 15 A 4 - 12/13 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
EDA501 6 G1 4 - 12/13 3 - S Programmering X Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4. KS KE U W T
BLT015 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 12/13 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 12/13 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 12/13 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
KKK000 15 A 4 - 12/13 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
FBR012 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T

KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EDA501 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.

Examensarbeten - K

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i K-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.