lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för C-programmet och kull H09

Infocom  H09 

Årskurs 1, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12
MAMA01 7 G1 - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W 56 12 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 10 10 0 0 115
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
ETSF05 9 G2 - E2 Internetprotokoll X ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 35 0 0 170
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 28 28 14 0 120

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETSF05 Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152

Årskurs 3, läsåret 2011/12 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
MAMN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MAM032 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
TNX097 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
MAMN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
EITN40 4 A V 4 - 12/13 4 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EDAN35 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MAMN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
MAM090 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 - 12/13 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETTN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITN40 4 A V 4 - 12/13 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
ETTN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDIN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMAN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Algebraiska strukturer X Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4. KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 12/13 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EDI075 6 A V 4 - 12/13 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN45 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EIT140 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
EITN10 7,5 A V 5 - 13/14 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETTN10 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FRTN15 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
ETTN05 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETIN80 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 - 12/13 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 12/13 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 12/13 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 V 4 - 12/13 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 12/13 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN01 10 A V 5 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EITN50 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Avancerad datasäkerhet X Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EDAA25 3 G1 4 - 12/13 4 X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FRTN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETIF05 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 130
MIO012 6 G1 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
MAMN10 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 6 44 0 0 150
FMSF15 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETTN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
ETTN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETSN05 7,5 A 4 - 12/13 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS065 7,5 G2 4 - 12/13 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
MAM032 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60
EIT020 9 G2 4 - 12/13 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75
FMI050 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 12/13 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 12 6 0 0 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
FRTN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70
EDA040 6 G2 4 - 12/13 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40
TNX097 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44
GEMA75 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 12/13 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76
GEMA25 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 12/13 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90
ETTN05 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
EITN40 4 A 4 - 12/13 3 - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T
EITF20 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Internetprotokoll X Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDIN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
MAM090 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 12/13 2 X E2 Geometri KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 12/13 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMAN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Algebraiska strukturer X Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4. KS KE U W T
ETIN80 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 12/13 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMAF01 7 G2 4 - 12/13 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDI075 6 A 4 - 12/13 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 4 - 12/13 4 X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSN35 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 12/13 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EITN01 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 12/13 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 12/13 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 12/13 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 12/13 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 12/13 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
FMA120 6 A 4 - 12/13 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 12/13 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 12/13 4 - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 4 - 12/13 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 12/13 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 12/13 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
FMA091 6 G1 4 - 12/13 4 - S Diskret matematik KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 12/13 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 12/13 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 12/13 4 - E2 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EITN45 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Informationsteori KS KE U T
EDAN50 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
MAMN30 7,5 A 4 - 12/13 3 - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T
FMAF05 7 G2 4 - 12/13 4 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETIF15 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMN011 6 G2 4 - 12/13 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 12/13 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 12/13 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 12/13 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 12/13 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 12/13 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETIF10 7,5 G2 4 - 12/13 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 12/13 4 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 - 12/13 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA170 6 A 5 - 13/14 4 X E1 Bildanalys KS KE U W T 26 14 8 1 122
EDI042 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
EITN10 7,5 A 5 - 13/14 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
FMN100 6 A 5 - 13/14 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135. KS KE U W T 28 12 0 4 120
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FRTN01 10 A 5 - 13/14 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70
FMA175 3 A 5 - 13/14 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 13/14 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 13/14 4 X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

EITN50 Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
ETSF10 Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAN10 Algebraiska strukturer: Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS KE U
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W