lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MNAV-programmet och kull H08

Masterutbildning i nanovetenskap  H08 

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI130 6 A 2 - 09/10 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FAFN20 15 A 2 - 09/10 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
MAM242 7,5 G2 2 - 09/10 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FFF115 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
ETI135 4,5 A 2 - 09/10 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF051 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FAF095 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
ETI280 6 G1 2 - 09/10 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
FAFN05 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FFFN05 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FKFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
TEK265 15 A 2 - 09/10 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FFFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EEMN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W
FFF160 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
FAF085 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W
FMF150 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W
TEK177 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Ytfysik KS KE U W

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.