lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för D-programmet och kull H08

Datateknik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 105 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
EDAF05 5 G2 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4. KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
EDA040 6 G2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MAM061 7,5 G1 V 2 - 09/10 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 11/12 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 11/12 4 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 11/12 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MAM061 7,5 G1 V 4 - 11/12 4 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T
ETIF01 6 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 12/13 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EITF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
ESS050 9 G2 V 4 - 11/12 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETI180 6 A V 4 - 11/12 4 X E DSP-design KS KE U W T
ETI220 6 A V 4 - 11/12 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ESSF01 8 G2 V 4 - 11/12 4 - S Analog elektronik KS KE U W T
ETIN01 12 A V 4 - 11/12 4 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T
ETI135 4,5 A V 4 - 11/12 4 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ESSF10 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Mätteknik KS KE U W T
ETIN05 6 A V 4 - 11/12 4 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Komponentfysik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETIN40 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EEMN05 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN55 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETIN60 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAA25 3 G1 V 4 - 11/12 4 X S C-programmering KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
EDA230 7,5 A V 4 - 11/12 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EIEF01 10 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
ETI121 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Internet inuti KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 - 11/12 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 V 4 - 11/12 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EIT010 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
EITF05 4 G2 V 4 - 11/12 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Internet inuti KS KE U W T
EDI075 6 A V 4 - 11/12 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
FMA190 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Algebra KS KE U T
EIT080 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Simulering KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA230 7,5 A V 4 - 11/12 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Språkteknologi KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EDAN40 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDA270 9 A V 4 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDAF15 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAN25 6 A V 4 - 11/12 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETI121 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
ESSF10 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Mätteknik KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF01 6 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 5 - 12/13 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
EEMN10 7,5 A V 5 - 12/13 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 V 5 - 12/13 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MAM061 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
FMA170 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 - 11/12 4 X S C-programmering KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
EIT010 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
ETT074 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EDA230 7,5 A 4 - 11/12 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
ETI031 6 G2 4 - 11/12 4 X E Radio KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
EDAN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Språkteknologi KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
EITF05 4 G2 4 - 11/12 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T
ESS050 9 G2 4 - 11/12 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FMA140 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
ETT042 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
FMNN25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETI180 6 A 4 - 11/12 4 X E DSP-design KS KE U W T
FMS161 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETI220 6 A 4 - 11/12 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA145 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Optimering KS KE U W T
EDA270 9 A 4 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 11/12 4 X E2 Geometri KS KE U W T
ESSF01 8 G2 4 - 11/12 4 - S Analog elektronik KS KE U W T
ETIN01 12 A 4 - 11/12 4 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T
ETI121 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Automation KS KE U W T
ETI135 4,5 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETI280 6 G1 4 - 11/12 4 X E Immaterialrätt KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
EDI075 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
FMA111 6 A 4 - 11/12 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
ESSF10 5 G2 4 - 11/12 4 - S Mätteknik KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FRT130 3 G2 4 - 11/12 4 - E2 Reglerteori KS KE U W T
EITN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
FMA190 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Algebra KS KE U T
MAM032 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
EDA180 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
FMA120 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 11/12 4 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
EIE061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
MAM101 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
EDAF15 5 G2 4 - 11/12 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
ETIN05 6 A 4 - 11/12 4 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T
ETT062 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 11/12 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
FMA091 6 G1 4 - 11/12 4 - S Diskret matematik KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 11/12 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 11/12 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EIT080 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 4 - 11/12 4 - S Komponentfysik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
FMAN05 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T
MAM061 7,5 G1 4 - 11/12 4 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 11/12 4 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETI160 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 11/12 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 11/12 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 11/12 4 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 11/12 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Radiosystem KS KE U W T
ETIF01 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 - 11/12 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMS047 3 A 4 - 11/12 4 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
MAM120 7,5 G2 5 - 12/13 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
MAMN10 7,5 A 5 - 12/13 4 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 44 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EDI042 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Kodningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
EDA385 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETTN15 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITN10 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
FMN100 6 A 5 - 12/13 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 5 - 12/13 4 - S Sensorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 146 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETIN40 7,5 A 5 - 12/13 4 X E IC-projekt 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMS110 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EEMN10 7,5 A 5 - 12/13 4 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
EEMN05 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETIN55 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
MAMN15 7,5 A 5 - 12/13 4 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
EEMF05 7,5 G2 5 - 12/13 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EEMN15 7,5 A 5 - 12/13 4 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
ETIN60 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAMN10 Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
MAMN15 Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
MAMM01 30 Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W