lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för BI-programmet och kull H08

Brandingenjör  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
VBRA01 8 G1 - S Introduktion till brand och risk KS KE U W
FMA415 16,5 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VBM011 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W
FAFA30 8 G1 - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOOA05 8 G1 - S Allmän kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 116 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
MMVA01 5 G1 - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W
VBFA05 4 G1 - S Husbyggnadsteknik KS KE U W
VBR022 15 G2 - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W
VBRF05 13 G2 - E2 Branddynamik KS KE U W
EXTA30 8 G1 - S Offentlig organisation och administration KS KE U W 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TNX071 9 G1 - S Statistik med beslutsteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
VBR082 15 A - S Aktiva system KS KE U W
VBR180 15 A - S Riskanalysmetoder KS KE U W
VBR054 15 A - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 64 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 109 h (45-minuterspass)
VTGF05 6 G2 - S Geoteknologi KS KE U 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Årskurs 4, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBR110 7,5 A - S Samhällsplanering KS KE U W T

Valfria kurser - BI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
VBR240 4,5 G1 1 - 08/09 1 - S Brandmannautbildning X Kursen ges under sommaren efter åk1 KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 09/10 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 09/10 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 - 10/11 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
MAM090 7,5 A 3 - 10/11 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK070 7,5 G2 3 - 10/11 3 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
VBR230 9 G1 3 - 10/11 3 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 3 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
VBR200 7,5 G2 3 - 10/11 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U W
VBR225 15 G2 4 - 11/12 3 - E2 Olycks- och krishantering KS KE U W T

VBR240 Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1