lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H08

Arkitektur  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W
AHIA05 6 G1 - S Arkitekturhistoria II X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W
ABFA02 1 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur höstterminen 2008 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) KS KE U W
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
AAHB01 1 G1 - E2 Experimentell workshop höstterminen 2008 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 175 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 44 h (45-minuterspass)
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 24 h (45-minuterspass)
ATEA10 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 1) KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
ABFA20 1 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur vårterminen 2009 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 4 h (45-minuterspass)
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
AAHB20 1 G1 - E2 Experimentell workshop vårterminen 2009 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 1 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)

AHIA05 Arkitekturhistoria II: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA02 Föreläsningar i arkitektur höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AAHB01 Experimentell workshop höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
ABFA20 Föreläsningar i arkitektur vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AAHB20 Experimentell workshop vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) KS KE U W
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 110 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
VBMA15 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Installationsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 26 h (45-minuterspass)
ATEA05 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 2) KS KE U 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 1 Föreläsningar: 3 h (45-minuterspass)
Övningar: 9 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)

AAHB02 Experimentell workshop, höstterminen 2009: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB21 Experimentell workshop, vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB30 Arkitektskolans ateljéföreläsningar höstterminen 2009: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB40 Arkitektskolans ateljéföreläsningar vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 2 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 123 h (45-minuterspass)
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 190 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 - 10/11 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 - 10/11 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 3 - 10/11 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 3 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 3 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
AFO025 3 G2 3 - 10/11 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
ABKF01 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
AAKN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T
AFON15 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T
AAHN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T
AAHN02 15 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T
AAHN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T
AFON20 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T
ABVN16 15 A 4 - 11/12 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T
ABVN11 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T
AAMN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T
ABFF01 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T
ASBN02 15 A 4 - 11/12 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T
ASBN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T
ASBN45 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T
AAKN02 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T
AAKN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
AFON25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Teori i handling KS KE U T
ASBN31 15 A 4 - 11/12 4 X E Urban dynamik KS KE U T
ASBN41 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T
ASBN36 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Urbana processer KS KE U T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet X Tidigare MAM203. KS KE U W T
ABVN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T
AFON30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T
AAHN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T
AAHN06 15 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T
ASBN16 15 A 4 - 11/12 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T
ASBN11 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T
ABAN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T
AFON05 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T
ASBN26 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T
ABVN02 15 A 4 - 11/12 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T
ABVN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T
AFON10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T
ABFN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T
AAKN11 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T
AAKN16 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T
ABAN11 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T
ABAN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
VSMN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W T

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Tidigare MAM203.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS KE U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik KS KE U W