lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H08

Teknisk fysik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 16 h (45-minuterspass)
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 159 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 15 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAA01 7,5 G1 V 2 - 09/10 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W

Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FKF021 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T
EXTF90 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN90 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
EXTN95 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETEN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FKFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FKF070 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
FKFN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W T
EXTN85 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FHLN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
FMEN20 8 A V 4 - 11/12 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T
FKM070 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMEN01 8 A V 4 - 11/12 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FMN110 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MVK150 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
MMV042 9 A V 5 - 12/13 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FKM070 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T

FMN110 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 11/12 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 11/12 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 11/12 3 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 11/12 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 11/12 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MAM061 7,5 G1 V 4 - 11/12 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T
ETIF01 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 11/12 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMN100 6 A V 5 - 12/13 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
TEK267 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMA140 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FMSN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 11/12 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Biomatematik KS KE U T
GEMA55 6 G1 V 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMS110 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMNN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T
FMNN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMA140 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FMNN25 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FHL066 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FMEN10 8 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMA111 6 A V 4 - 11/12 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
FMN110 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
FMA200 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
EDAF15 5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FRT095 4,5 A V 4 - 11/12 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
VSMN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMA250 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W T
FMNN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FMN110 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik: Kursen ges vartannat läsår.
FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
MVKN10 5 A V 4 - 11/12 3 X S Energitransporter KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MAMN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energianvändning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FKFF01 4 G2 V 4 - 11/12 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E Radio KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FBR024 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Medicinsk optik KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO012 6 G1 V 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMA140 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
EXTN80 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22. KS KE U W T
MIO012 6 G1 V 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Optimering KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T
FMS091 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T
TEK180 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. KS KE U W T
FRTN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FMS155 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
TEK103 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
FMSN25 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK110 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSN15 7,5 A V 5 - 12/13 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E Radio KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
ETI032 9 A V 4 - 11/12 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETI135 4,5 A V 4 - 11/12 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 - 11/12 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETI290 6 A V 4 - 11/12 3 X E Avancerad analog design KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
ETI041 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FMA170 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
EEM055 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Sensorteknik KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
EEM070 6 A V 4 - 11/12 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 11/12 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EEM040 6 G2 V 4 - 11/12 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T
EEM080 6 A V 4 - 11/12 3 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
GEMA55 6 G1 V 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Medicinsk optik KS KE U W T
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMS045 6 G2 V 4 - 11/12 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
EEM055 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Sensorteknik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK265 15 A V 4 - 11/12 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA061 4,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDA040 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
EDAN40 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 11/12 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EDAN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Constraint-programmering KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAF05 5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDA270 9 A V 5 - 12/13 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Sensorteknik KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMA140 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EEM070 6 A V 4 - 11/12 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 V 4 - 11/12 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
FRT090 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETIF01 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
ETTN10 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMA260 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMS110 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
TEK267 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMF121 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T
FMEN01 8 A V 4 - 11/12 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FAFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Relativitetsteori KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
EDAF05 5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
FMEN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W T
FFF051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
FMFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FMAN05 6 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T
FMFN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U T
FMF150 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA135 6 G1 1 - 08/09 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 - 08/09 1 - S Diskret matematik KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 09/10 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
ETI125 4,5 G1 2 - 09/10 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 09/10 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT070 6 G2 2 - 09/10 2 - S Datorteknik KS KE U W
FRT130 3 G2 2 - 09/10 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 09/10 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 09/10 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FAF280 4,5 G2 2 - 09/10 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W
FMA023 3 A 2 - 09/10 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W
EIT020 9 G2 3 - 10/11 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
FMA190 6 A 3 - 10/11 3 X E2 Algebra X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
ETIN25 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
FAF080 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FHLN05 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T
FMA170 6 A 4 - 11/12 3 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETS052 4,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETEN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
MVKN10 5 A 4 - 11/12 3 X S Energitransporter KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FFF021 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FKF021 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T
FMEN20 8 A 4 - 11/12 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T
EEM055 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
FMNN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 4 - 11/12 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
EXTF90 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
ETI031 6 G2 4 - 11/12 3 X E Radio KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Sensorteknik KS KE U W T
FMNN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
TEK267 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
MVKN30 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Avancerad energihushållning KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FMI055 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMA140 6 A 4 - 11/12 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 4 - 11/12 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 - 11/12 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FMSN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Antennteknik KS KE U W T
FMNN25 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FKM070 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 11/12 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEM070 6 A 4 - 11/12 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W T
ESS040 6 G2 4 - 11/12 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EXTN80 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22. KS KE U W T
EEM060 6 A 4 - 11/12 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
EXTN90 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FHL066 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
EDAN40 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
EITF25 6 G2 4 - 11/12 3 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W T
FMF121 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Kravhantering KS KE U W T
FAFN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
TEK171 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
EEM040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T
FMEN10 8 A 4 - 11/12 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FBR030 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Molekylfysik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA145 3 A 4 - 11/12 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 11/12 3 X E1 Optimering KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
EIEN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 11/12 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETI032 9 A 4 - 11/12 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
EXTN95 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
ETEN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FMFF10 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Automation KS KE U W T
ETI135 4,5 A 4 - 11/12 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EDAN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Constraint-programmering KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 11/12 3 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 11/12 3 X E1 Datorseende KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Energianvändning KS KE U W T
FMEN01 8 A 4 - 11/12 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FAF095 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI280 6 G1 4 - 11/12 3 X E Immaterialrätt KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
INNN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Innovation Management KS KE U W T
ETI170 6 A 4 - 11/12 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 4 - 11/12 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T
FMFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FBR024 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 11/12 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMSN30 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
FAFN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FMA111 6 A 4 - 11/12 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T
FMS091 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMNN15 4 A 4 - 11/12 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T
FFFN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FMN110 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 4 - 11/12 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 4 - 11/12 3 X S Strömningslära KS KE U W T
VSMN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
FKFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
EEM080 6 A 4 - 11/12 3 X S Ultraljudsfysik och teknik KS KE U W T
TEK180 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Biomatematik KS KE U T
EDA031 7,5 G2 4 - 11/12 3 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 11/12 3 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
TEK265 15 A 4 - 11/12 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 - 11/12 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
FMA120 6 A 4 - 11/12 3 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 11/12 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
MAM101 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
EDAF05 5 G2 4 - 11/12 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAF15 5 G2 4 - 11/12 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W T
FMEN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W T
FKFF01 4 G2 4 - 11/12 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
MIE090 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
ETI290 6 A 4 - 11/12 3 X E Avancerad analog design KS KE U W T
FAFN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 11/12 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 11/12 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FFF051 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 11/12 3 - S Företagsorganisation KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 11/12 3 - E2 Industriellt miljöarbete KS KE U W T
EIT080 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Informationsteori KS KE U W T
FMI070 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FMAN05 6 A 4 - 11/12 3 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T
FMFN10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U T
MAM061 7,5 G1 4 - 11/12 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T
FRTN20 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T
FRT095 4,5 A 4 - 11/12 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 11/12 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Medicinsk optik KS KE U W T
ETI160 6 G2 4 - 11/12 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FKF070 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T
EDAN25 6 A 4 - 11/12 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
FFF160 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 11/12 3 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 11/12 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U T
VSMN20 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
ETI041 6 A 4 - 11/12 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
FKFN10 7,5 A 4 - 11/12 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W T
ETIF01 6 G2 4 - 11/12 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 - 11/12 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W T
FMS155 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T
FMF150 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T
MVK150 6 A 4 - 11/12 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T
MMV031 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W T
TEK177 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK103 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 155 h (45-minuterspass)
FMN100 6 A 5 - 12/13 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETTN10 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMSN25 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MVKN30 7,5 A 5 - 12/13 5 - E2 Avancerad energihushållning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 28 h (45-minuterspass)
FMA260 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
MMV042 9 A 5 - 12/13 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMS110 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETTN05 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FKM070 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
TEK110 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FMS161 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
FMSN15 7,5 A 5 - 12/13 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
MVK140 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 12/13 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
FMA250 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
FMNN20 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
FMA190 Algebra: Kursen ges vartannat läsår.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FBR030 Molekylfysik: Kursen ges vartannat läsår.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMFF10 Astrofysik - stjärnor och kärnor: Kursen ges vartannat läsår.
FMN110 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik: Kursen ges vartannat läsår.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen samläses med NEKN82, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.