lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H08

Elektroteknik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
INN001 7,5 G1 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Endast för antagna till Kinainriktningen. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAFA10 9 G1 V 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
FAFA10 X Kursen ges två gånger 2009/2010.

FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIF01 6 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 - 11/12 2 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T
FMA272 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 V 4 - 11/12 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
EDAN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
FMA125 3 A V 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FMN100 6 A V 5 - 12/13 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI290 6 A V 3 - 10/11 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI180 6 A V 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETI220 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETIN01 12 A V 4 - 11/12 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T
ETI135 4,5 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
ETIN05 6 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA385 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EIT080 7,5 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Informationsteori KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E Radio KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETSN01 7,5 A V 3 - 10/11 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
ETS075 4,5 G2 V 3 - 10/11 2 X S Kösystem KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 4 - 11/12 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 V 4 - 11/12 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA190 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T
ETT062 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T
EIT140 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EITN15 3 A V 4 - 11/12 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Simulering KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO022 6 G2 V 3 - 10/11 2 - S Företagsorganisation KS KE U W
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
MION05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T
MIOF01 9 G2 V 4 - 11/12 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MIOF05 2 G2 V 4 - 11/12 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MION30 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Industriell management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 68 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 V 5 - 12/13 2 - S Logistik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
MION25 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 131 h (45-minuterspass)
MTT115 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MION10 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Produktionsledning KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIF01 6 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
EEM070 6 A V 4 - 11/12 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETI180 6 A V 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETI121 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EEM080 6 A V 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EIE030 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
MIE100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
EIE015 12 A V 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T
KII010 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EIE061 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 21 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 88 h (45-minuterspass)
EIEN20 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
EIE061 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
EITN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETI032 9 A V 4 - 11/12 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETEN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
ETI041 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
ETIN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Biomekanik KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EEM040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEM080 6 A V 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Biomatematik KS KE U T
GEMA55 6 G1 V 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
FAF150 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK171 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA061 4,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA230 7,5 A V 4 - 11/12 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA040 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
FMNN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 V 4 - 11/12 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EIE030 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EIEF01 10 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRT100 4,5 A V 4 - 11/12 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
EIE015 12 A V 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T
EIEN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FRT041 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
FMA125 3 A V 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FRT090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 09/10 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FAFA10 9 G1 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 09/10 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 09/10 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FMA021 7,5 A 2 - 09/10 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W
FMA091 6 G1 2 - 09/10 2 - S Diskret matematik KS KE U W
FAFA10 9 G1 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
TEK210 4,5 G1 3 - 10/11 2 - S Kognition KS KE U W
ETSN01 7,5 A 3 - 10/11 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
ETI015 6 G2 3 - 10/11 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
FHL055 7,5 G1 3 - 10/11 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 3 - 10/11 2 - S Arbete - människa - teknik KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
FMA021 7,5 A 3 - 10/11 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W
ETI290 6 A 3 - 10/11 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
MIO022 6 G2 3 - 10/11 2 - S Företagsorganisation KS KE U W
EIT080 7,5 G2 3 - 10/11 2 X E2 Informationsteori KS KE U W
ETS075 4,5 G2 3 - 10/11 2 X S Kösystem KS KE U W
ETIF01 6 G2 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
ETIN25 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
FMA170 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Biomekanik KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 - 11/12 2 X S C-programmering KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
ETEN05 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
EIE030 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FFF021 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
MIE100 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
EDI042 7,5 A 4 - 11/12 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FMSF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EITN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
ETT074 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EDA230 7,5 A 4 - 11/12 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
ETI031 6 G2 4 - 11/12 2 X E Radio KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
FMI055 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
MVKN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T
ETT042 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MION05 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMNN25 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FMA175 3 A 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEM070 6 A 4 - 11/12 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETI180 6 A 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
ETI220 6 A 4 - 11/12 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 - 11/12 2 - S Kognition KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
EEM040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 - 11/12 2 X E2 Geometri KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 11/12 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 - 11/12 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETI032 9 A 4 - 11/12 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETIN01 12 A 4 - 11/12 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T
ETEN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
ETI121 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T
ETI135 4,5 A 4 - 11/12 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 - 11/12 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energianvändning KS KE U W T
FAF095 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETI170 6 A 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Internet inuti KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
EEM080 6 A 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMA190 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T
TEK290 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T
FMAN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Biomatematik KS KE U T
EDA031 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S Databasteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
FRT100 4,5 A 4 - 11/12 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T
EIE015 12 A 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T
FMA120 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 11/12 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
FKF100 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FRT041 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T
FMA200 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Variationskalkyl KS KE U T
MIE090 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T
ETIN05 6 A 4 - 11/12 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T
FAFN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
ETT062 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T
FMA272 3 A 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T
EITF01 9 G2 4 - 11/12 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T
MVKN15 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EDAN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
FMA125 3 A 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETI160 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T
EEMN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T
FFF160 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
EIT140 7,5 A 4 - 11/12 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 4 - 11/12 2 X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 4 - 11/12 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T
MIOF05 2 G2 4 - 11/12 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
FRT090 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T
EITN15 3 A 4 - 11/12 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T
ETI041 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
ETIN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T
ETS061 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Simulering KS KE U W T
FMS045 6 G2 4 - 11/12 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
MION30 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Industriell management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 68 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)
EDA385 7,5 A 5 - 12/13 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
MTTF01 5 G2 5 - 12/13 2 - S Logistik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
FMN100 6 A 5 - 12/13 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
FMSN20 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MION25 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 131 h (45-minuterspass)
ETI125 4,5 G1 5 - 12/13 4 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
EIE061 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 21 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 88 h (45-minuterspass)
EITN20 6 A 5 - 12/13 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
MTT115 7,5 A 5 - 12/13 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
TEK171 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EIEN20 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
EIE061 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
MION10 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Produktionsledning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W