lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för W-programmet och kull H08

Ekosystemteknik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W
KMB050 15 G1 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W
FKFF01 4 G2 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W 19 28 10 0 76

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management X Ersätter FMI065 KS KE U W 0 3 6 0 61
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 22 22 8 0 70

FMIF05 Miljö och management: Ersätter FMI065

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMS072 7,5 G2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN10 5 A V 4 - 11/12 3 X S Energitransporter KS KE U W T
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
ESSF15 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Elenergiteknik KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Energianvändning KS KE U W T
MVK093 6 G2 V 4 - 11/12 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
MVKN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energiförsörjning KS KE U W T
FBR012 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Grundläggande förbränning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T
MVKN30 7,5 A V 5 - 12/13 5 - E2 Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28

Specialisering ms - Miljösystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMI090 15 G2 V 4 - 11/12 4 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W T
FMI110 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W T
FMAN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Biomatematik KS KE U T
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T
FMIN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T
FMI085 15 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
FMI070 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KBT115 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Bioprocessteknik X Kursen ges på engelska i HT1 för W KS KE U W T
KTE055 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Katalys, utvidgad kurs X Kursen ges udda år, varvas med KET040 KS KE U W T
KAT051 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
KET010 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Energi och miljö KS KE U W T
KTE061 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KETN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Processimulering KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Processriskanalys KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
KET050 15 A V 4 - 11/12 4 - S Projektering KS KE U W T

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för W
KTE055 Katalys, utvidgad kurs: Kursen ges udda år, varvas med KET040
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T
VVA030 15 A V 4 - 11/12 4 X E Urbana vatten KS KE U W T
VTG021 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VVAN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T
VVR170 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Flodrestaurering KS KE U W T
VVR090 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Hydromekanik KS KE U W T
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W T
VVR040 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Kusthydraulik KS KE U W T
VVRN10 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T
VVRN05 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 3 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
VVRF05 7,5 G2 3 - 10/11 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W
TEK035 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Limnologi KS KE U W T
EXTN20 15 A 4 - 11/12 3 - E2 Markekologi KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
EDAA01 7,5 G1 4 - 11/12 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
TEK095 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
TEK097 15 A 4 - 11/12 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 - 11/12 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
KII010 7,5 G2 4 - 11/12 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EXTN25 15 A 4 - 11/12 4 - S Vattenvård KS KE U W T
VTGN01 7,5 A 5 - 12/13 5 X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110

VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - W

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.