lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för Pi-programmet och kull H08

Teknisk matematik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 4 0 0 12 0 0 0 0 0 8 6 0 0 10 10 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W 10 28 6 0 76
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 20 10 4 0 40 22 20 8 0 80
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 42 28 0 0 62 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W 38 14 0 0 100
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 72 18 14 6 0 98
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W 0 24 0 0 76
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 4 6 70

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 34 32 0 0 110
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W 28 28 14 0 70
FMA120 6 A X E1 Matristeori KS KE U W 14 14 0 0 52 14 14 0 0 52
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W 56 0 28 30 70
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W 36 4 0 0 60 4 10 0 0 46
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U 20 0 12 0 80
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA170 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
FMA140 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMSN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T 28 14 8 1 100
TEK171 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
EEM040 6 G2 V 4 - 11/12 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
TEK292 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
FMS091 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMAN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86 14 6 2 0 86
FMS072 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
KFK090 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
VSMN25 7,5 A O 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FHLN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 0 0 144
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FMEN20 8 A V 4 - 11/12 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
FMNN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 14 42 0 80
FMNN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMA260 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
VSMN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FHL066 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 28 0 0 144
FHL105 4,5 G1 V 4 - 11/12 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FMEN10 8 A V 4 - 11/12 4 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
FMNN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T 28 14 0 0 160
FMS091 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
MMV211 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 23 15 8 0 154
KFK090 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 V 3 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EXTF45 6 G2 O 4 - 11/12 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMA140 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
EXTN80 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22. KS KE U W T 30 10 0 0 110
TEK110 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
FMF170 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Komplex ekonomi KS KE U W T 28 14 0 0 158
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
TEK180 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FMA200 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FRTN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
TEK103 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
VVRN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
FMSN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMS065 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMA140 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
VBR180 15 A V 4 - 11/12 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
FMSN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T 28 14 8 1 100
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
TEK292 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
FMS091 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
EXTN15 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W T 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
FMS155 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 V 3 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDA040 6 G2 O 4 - 11/12 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAF05 5 G2 O 4 - 11/12 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FMNN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 56 0 116
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 8 0 0 164
EDAN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
EDI051 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
EDAN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
ETS200 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAN25 6 A V 4 - 11/12 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 14 0 12 0 105

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA170 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETT074 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
FMSN20 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
EIT020 9 G2 V 4 - 11/12 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
FMA260 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMA140 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETT042 6 A V 4 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
FMA270 6 A V 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRT041 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 - 08/09 1 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA091 6 G1 1 - 08/09 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMF061 4,5 G2 2 - 09/10 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
FMA115 6 A 2 - 09/10 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FMA125 3 A 3 - 10/11 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 3 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 3 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
VVRN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
FHLN05 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMA170 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 - 11/12 4 X S C-programmering KS KE U W T 12 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
VSMN25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FRTN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MIO012 6 G1 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
EDI042 7,5 A 4 - 11/12 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMEN20 8 A 4 - 11/12 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
MTTF01 5 G2 4 - 11/12 4 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FMSF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EXTF50 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMNN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 14 42 0 80
ETT074 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EDA230 7,5 A 4 - 11/12 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
FMNN05 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMSN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMS065 7,5 G2 4 - 11/12 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
TEK267 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 10 150
KFK080 7,5 G1 4 - 11/12 4 - S Termodynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
EIT020 9 G2 4 - 11/12 4 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
FMI050 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
FMA260 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
GEMF05 7,5 G2 4 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA140 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMS110 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
FRTN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
MMKN25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W T 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EDA040 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 - 11/12 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
VBR180 15 A 4 - 11/12 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
ETT042 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
FMSN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T 28 14 8 1 100
ETEN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 34 14 6 0 146
FMNN25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMA175 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EXTN80 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22. KS KE U W T 30 10 0 0 110
TEK110 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T 34 8 0 0 100
EXTF45 6 G2 4 - 11/12 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W T 32 10 6 0 110
FMS161 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
VSMN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
FHL066 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 28 0 0 144
EDAN40 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 8 0 0 164
FHL105 4,5 G1 4 - 11/12 4 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
EDAN35 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
EITF25 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W T 18 4 12 0 125
KTE061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W T 28 20 40 6 56
TEK210 4,5 G1 4 - 11/12 4 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
EDAN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
EDI051 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
TEK171 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
EEM040 6 G2 4 - 11/12 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90
FMEN10 8 A 4 - 11/12 4 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
TEK145 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKP23. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FAFF20 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMNN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T 28 14 0 0 160
FMA145 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDA260 6 G2 4 - 11/12 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETEN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
ETI121 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
ETI135 4,5 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
TEK292 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Biologiska system KS KE U W T 40 10 20 0 130
EDAN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA270 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
EIT070 6 G2 4 - 11/12 4 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FFFF01 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 100
ETI280 6 G1 4 - 11/12 4 X E Immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 118
MIO040 6 G2 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
FMS210 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Kemometri KS KE U T 14 0 21 0 120
FMF170 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E Komplex ekonomi KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMSN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
EDI075 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 24 12 0 20 104
EXTF50 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. KS KE U W T 32 16 0 0 120
FMS091 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMN110 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T 28 28 28 30 80
FRTN05 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
ETS200 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
FMSF05 7,5 G2 4 - 11/12 4 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
MMV211 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 23 15 8 0 154
FHLN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 28 0 0 100
MMKF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
TEK180 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83. KS KE U W T 40 0 4 0 150
FMAN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86 14 6 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EIE050 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMIN05 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
MMKN25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W T 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
FRT041 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 16 0 0 0 70 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 - 11/12 4 X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
EDAF05 5 G2 4 - 11/12 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
FMA272 3 A 4 - 11/12 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EXTN15 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W T 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 - 11/12 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EIT080 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
FMI070 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 0 12 5 179
FMAN05 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T 14 0 0 0 144
FRTN20 7,5 A 4 - 11/12 4 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
KFK090 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
EDAN25 6 A 4 - 11/12 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 14 0 12 0 105
EDA050 4,5 G2 4 - 11/12 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 - 11/12 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
VSMN20 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 4 - 11/12 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
ETS061 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS155 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
FMF150 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 - 11/12 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 0 75
TEK103 7,5 A 5 - 12/13 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMS110 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN15 7,5 A 5 - 12/13 5 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. 0 0 0 0 200

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TEK145 Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKP23.
FMN110 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik: Kursen ges vartannat läsår.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

Examensarbeten - Pi

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i Pi-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS KE U