lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H08

Teknisk nanovetenskap  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 14 8 6 0 56
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W
EXTF20 7,5 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90

EXTF20 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 0 0 0 10 150
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 20 32 0 10 80

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 2 - 09/10 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 11/12 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FFF042 7,5 A O 4 - 11/12 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 - 11/12 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
TEK265 15 A V 4 - 11/12 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T
EEMN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nm - Nanomaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 2 - 09/10 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 - 11/12 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 - 11/12 3 X E Radio KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Antennteknik KS KE U W T
ETI032 9 A V 4 - 11/12 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETI135 4,5 A V 4 - 11/12 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 - 11/12 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETI290 6 A V 4 - 11/12 3 X E Avancerad analog design KS KE U W T
ETI041 6 A V 4 - 11/12 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 V 5 - 12/13 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FFF042 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFFN10 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 - 11/12 3 X E2 Materialkemi KS KE U W T
KTE080 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
KFK025 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FFFN05 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
KPO010 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E Polymerfysik KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 - 11/12 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 - 11/12 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
KOO065 7,5 A V 4 - 11/12 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
FAF080 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FKM070 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
FKMN05 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FKMN10 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF15 15 G2 O 4 - 11/12 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
KOK085 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T
TEK287 15 G2 V 4 - 11/12 3 - S Biokemi KS KE U W T
EXTN45 15 A V 4 - 11/12 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTF10 15 G2 V 4 - 11/12 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 - 11/12 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK265 15 A V 4 - 11/12 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
TEK287 15 G2 V 4 - 11/12 3 - S Biokemi KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 V 4 - 11/12 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 - 12/13 4 - E2 Immunologi X Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T 40 20 50 70 220
KLG027 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E2 Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
EXTN65 15 A V 5 - 12/13 4 - E2 Neurobiologi X Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 45 24 0 300
EXTN30 15 A V 5 - 12/13 4 - E Sinnesbiologi X Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 - 12/13 4 - E2 Immunologi X Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 - 09/10 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FHL055 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 2 - 09/10 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 2 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EXTF25 3 G2 2 - 09/10 2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMAF01 7 G2 3 - 10/11 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 3 - 10/11 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
ESSF01 8 G2 3 - 10/11 3 - S Analog elektronik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
KBT050 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Bioanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
EEM055 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T
TEK267 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FAFN20 15 A 4 - 11/12 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Lasrar KS KE U W T
EEM040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
ETI280 6 G1 4 - 11/12 3 X E Immaterialrätt KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Kemometri KS KE U T
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
KPON01 15 A 4 - 11/12 4 X E2 Projekt i polymer- och materialteknologi KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 11/12 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W T
KIM015 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Immunteknologi X Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T
FMFN05 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Kaos KS KE U W T
FMAN05 6 A 4 - 11/12 3 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Medicinsk optik KS KE U W T
EXTN85 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTF90 7,5 G2 5 - 12/13 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EXTN90 7,5 A 5 - 12/13 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
KIM015 Immunteknologi: Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS KE U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.