lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MNAV-programmet och kull H08

Masterutbildning i nanovetenskap  H08 

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A 2 - 09/10 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FAFN20 15 A 2 - 09/10 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
MAM242 7,5 G2 2 - 09/10 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FFFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF115 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FAFN15 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
ETI135 4,5 A 2 - 09/10 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFF051 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FAF095 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
ETI280 6 G1 2 - 09/10 1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
FAFN05 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FFFN05 7,5 A 2 - 09/10 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
FKFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
TEK265 15 A 2 - 09/10 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
EEMN01 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A 2 - 09/10 1 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 2 - 09/10 1 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.