lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MD-programmet och kull H08

Maskinteknik - Teknisk design  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62
IDEA30 5 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W 6 50 0 0 28

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFOA01 6 G1 - S Estetik I KS KE U
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
IDEA75 5 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W
MAMA10 5 G1 - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 22 16 8 0 92
IDEF20 10 G2 - E2 Designprojekt KS KE U W 12 24 0 0 180

Årskurs 4, läsåret 2011/12 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AFO065 9 A - S Estetik II KS KE U T
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T
MMKN05 5 A - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W T
AFO165 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U T
IDE051 15 A - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 17 0 13 150
MMKF10 5 G2 - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 40

Årskurs 5, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
EXTP05 7,5 A - E2 Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad KS KE U W T 18 14 0 0 168

Valfria kurser - MD

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Biomekanik KS KE U W T
MMK140 4,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T
MTTN40 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
MIE100 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
MMKN11 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Konstruktion för X KS KE U W T
MTTF01 5 G2 4 - 11/12 3 - S Logistik KS KE U W T
MMT015 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Material- och metodval KS KE U W T
FKMN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Polymera material KS KE U W T
MTTN30 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
MMT125 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FMIF20 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
IDEF06 3 G2 4 - 11/12 3 X E2 Portföljteknik KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
MION05 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FKM070 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
MMK145 4,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 - 11/12 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
IDEA15 1 G1 4 - 11/12 3 - E1 Fototeknik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MMKN20 5 A 4 - 11/12 3 X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
FKMN15 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Lätta material KS KE U W T
FHLN01 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 - 11/12 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA60 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
MMT195 7,5 A 4 - 11/12 3 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W T
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
EIEN01 10 A 4 - 11/12 3 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
MMKN30 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T
MMT160 7,5 G2 4 - 11/12 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T
IDEA70 7 G1 4 - 11/12 3 X E2 Design management KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 4 - 11/12 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 - 11/12 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MMKN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Produktinnovation KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMTN01 7,5 A 5 - 12/13 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MMTN01 X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMK920 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W