lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för L-programmet och kull H08

Lantmäteri  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 10 180

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
VGMA01 7,5 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
EXTA45 15 G1 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W 14 60 0 4 162
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 28 18 14 0 95

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W
VFTF05 15 G2 - S Fastighetsvärdering KS KE U W
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W 20 15 5 2 158

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK255 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W 32 40 0 0 128
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFT015 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö. KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VFTN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
FMSN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Beställarrollen KS KE U W T
VFRN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T
ABKF01 7,5 G2 V 5 - 12/13 5 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 24 26 0 0 150
VFTN10 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Urban ekonomi KS KE U W T 20 8 0 18 154
VFTN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Rättsekonomi KS KE U W T

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFTN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö. KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Trafikteknik KS KE U W T
VFTN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
FMIN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Geodesi KS KE U W T
VFR071 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W T
VFRN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T
ASB060 7,5 A V 5 - 12/13 5 X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VFTN10 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Urban ekonomi KS KE U W T 20 8 0 18 154
VFTN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Rättsekonomi KS KE U W T
VFR180 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T
VFR071 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Internationell fastighetsrätt X Ges nästa gång läsåret 2013/14 KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.
VFR071 Internationell fastighetsrätt: Ges nästa gång läsåret 2013/14

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T
TEK230 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN70 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Geografiska databaser KS KE U W T
EXTN75 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E2 Rumslig analys KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 X S Databasteknik KS KE U W T
EXTN15 7,5 A V 4 - 11/12 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Geodesi KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 V 4 - 11/12 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
FMA170 6 A V 5 - 12/13 5 X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 1 120
EDA221 7,5 G2 V 5 - 12/13 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
MAMN25 7,5 A V 5 - 12/13 5 - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMA175 3 A V 5 - 12/13 5 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 V 5 - 12/13 5 - S Trafikteknik KS KE U W T

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 - 11/12 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
VTTF05 7,5 G2 4 - 11/12 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 - 11/12 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T
GEMA45 3 G1 4 - 11/12 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T
GEMA65 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T
MIO022 6 G2 4 - 11/12 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T
VTTF05 7,5 G2 5 - 12/13 5 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 42 28 0 2 128

Kandidatarbeten - L

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i L-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EXTL01 15 Kandidatarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W

Examensarbeten - L

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VFT920 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
EXTM05 30 Examensarbete i geografisk informationsteknik KS KE U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W