lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för KID-programmet och kull H08

Industridesign (kandidatutbildningen)  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W
EXTA05 4 G1 X E2 Designhistoria KS KE U
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 16 0 0 18
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70
AFO245 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U 16 50 0 0 30

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA55 3 G1 - E2 Avancerad skissteknik KS KE U W
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
IDEA40 9 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
AFOA05 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U
TNSF01 6 G2 X E2 Universal design, projekt KS KE U W 0 8 0 8 70
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W 15 0 0 70 75
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W 18 39 0 0 47

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIA05 4 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W
AFOF20 8 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U
IDEF05 3 G2 X E2 Portföljteknik KS KE U W
IDEF10 9 G2 X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W
IDEA70 7 G1 X E2 Design management KS KE U W
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W 10 10 0 0 75

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W
IDE175 4,5 G2 2 - 09/10 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 09/10 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
IDE025 4,5 G1 2 - 09/10 2 - E2 Glasdesign KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 2 - 09/10 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
MMKA05 3 G1 2 - 09/10 2 - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U
IDEA65 5 G1 3 - 10/11 3 - E2 Design; om, för och med trender KS KE U W

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.