lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H08

Elektroteknik  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W 42 42 8 0 50 42 42 12 0 50 4 6 4 10 50
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W 26 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90

EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
INN001 7,5 G1 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 22 12 0 0 166
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 28 14 8 0 70
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W 40 24 8 1 60
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 20 20 3 70
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W 2 2 0 4 5 14 14 0 28 145
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Endast för antagna till Kinainriktningen. KS KE U W 28 28 14 0 120

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
FAFA10 X Kursen ges två gånger 2009/2010. 28 12 21 20 159

FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMA170 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETT042 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
FMA175 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN35 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA135 6 G1 V 4 - 11/12 2 X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA270 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
FMA120 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FMA272 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 - 11/12 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EDAN30 7,5 A V 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
FMA125 3 A V 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMN100 6 A V 5 - 12/13 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 0 4 120
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI290 6 A V 3 - 10/11 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
EITF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETI180 6 A V 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETI220 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 118
ETIN01 12 A V 4 - 11/12 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
EITF40 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETI170 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 20 16 12 0 100
ETIN05 6 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDA385 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
FMFF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T 28 14 0 2 156
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E Radio KS KE U W T 14 14 8 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 34 14 6 0 146
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FFF042 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 30 12 16 10 130
FAFN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T 28 14 16 0 140
FAFN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETSN01 7,5 A V 3 - 10/11 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 10 6 7 155
ETS075 4,5 G2 V 3 - 10/11 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
ETT051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EDI042 7,5 A V 4 - 11/12 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EIT015 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T 26 0 0 4 170
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETTN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T 21 6 0 4 169
EDI051 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
EIT060 7,5 G1 V 4 - 11/12 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 120
EITN30 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
ETIN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA190 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
EIT140 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EITN15 3 A V 4 - 11/12 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETIN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO022 6 G2 V 3 - 10/11 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FMSF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
MION05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 40 20 0 1 139
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 40 14 14 0 132
FMA051 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T 36 14 4 0 100
MIOF01 9 G2 V 4 - 11/12 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
MIE080 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
MIO040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MIE090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MIO040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MIOF05 2 G2 V 4 - 11/12 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33
MION30 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Industriell management KS KE U W T 68 0 0 6 126
MTTF01 5 G2 V 5 - 12/13 2 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
MION25 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
MTT115 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MION10 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 V 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETT042 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
EEM070 6 A V 4 - 11/12 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETI180 6 A V 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
FAFN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FMS051 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
ETI121 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
EEM080 6 A V 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMS072 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EEMN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MIE100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
AEB010 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
EIEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MVKN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
TEK070 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T 30 20 0 0 150
AEB020 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
EIE015 12 A V 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 26 32 12 7 80 24 28 12 10 100
FKF100 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
MVKN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
KII010 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EIE061 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIEN20 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
EIE061 7,5 A V 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETIN20 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETEN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
FFF021 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
EITN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100
FFF110 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 34 14 6 0 146
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETI032 9 A V 4 - 11/12 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T 16 14 8 0 80 14 14 12 0 80
ETEN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
FAF095 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
ETI170 6 A V 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 20 16 12 0 100
FFFN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T 28 14 16 0 140
ETEN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140
FFF160 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
ETIN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
ETT074 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EEM031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
TNX097 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
FMA175 3 A V 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EEM060 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
FKFN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
EEM040 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90
EEM080 6 A V 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
TEK290 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86 14 6 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FAF150 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
FMSN20 7,5 A V 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
TEK171 7,5 A V 5 - 12/13 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 14 8 0 0 98
EDA230 7,5 A V 4 - 11/12 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA040 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
FMNN25 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 56 0 116
EDAN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
ETS170 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T 16 12 9 14 149
EDA260 6 G2 V 4 - 11/12 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
FMA240 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 0 132
ETS200 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDA050 4,5 G2 V 4 - 11/12 2 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 - 11/12 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN10 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRTN15 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 11/12 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
FMA051 6 A V 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T 36 14 4 0 100
MIE080 7,5 G2 V 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
FRTN05 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRT100 4,5 A V 4 - 11/12 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
EIE015 12 A V 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 26 32 12 7 80 24 28 12 10 100
FMA120 6 A V 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EIEN01 10 A V 4 - 11/12 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRT041 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FMA125 3 A V 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FRT090 7,5 A V 4 - 11/12 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMF05 7,5 G2 2 - 09/10 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA50 4,5 G1 2 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FAFA10 9 G1 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
EDA150 3 G1 2 - 09/10 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
FMF061 4,5 G2 2 - 09/10 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
GEMA45 3 G1 2 - 09/10 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FMA021 7,5 A 2 - 09/10 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMA091 6 G1 2 - 09/10 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FAFA10 9 G1 2 - 09/10 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
TEK210 4,5 G1 3 - 10/11 2 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
ETSN01 7,5 A 3 - 10/11 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 10 6 7 155
ETI015 6 G2 3 - 10/11 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
FHL055 7,5 G1 3 - 10/11 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
MAMF20 7,5 G2 3 - 10/11 2 - S Arbete - människa - teknik KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 3 - 10/11 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
ETI290 6 A 3 - 10/11 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
MIO022 6 G2 3 - 10/11 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
EIT080 7,5 G2 3 - 10/11 2 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS075 4,5 G2 3 - 10/11 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
ETIF01 6 G2 3 - 10/11 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETIN25 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
FMA170 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Biomekanik KS KE U W T 32 8 0 20 100
EDAA25 3 G1 4 - 11/12 2 X S C-programmering KS KE U W T 12 0 0 0 70
EITF20 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
EDA221 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETIN20 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETEN05 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
EIE030 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
FRTN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FFF021 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 38 2 16 0 80
MIE100 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
EDI042 7,5 A 4 - 11/12 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
FMFF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T 28 14 0 2 156
FMSF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EITN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100
EDA061 4,5 G2 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 14 8 0 0 98
FAFF01 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
ETT074 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EDA230 7,5 A 4 - 11/12 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
FFF110 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
ETSN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 - 11/12 2 X E Radio KS KE U W T 14 14 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T 26 0 0 4 170
EEM031 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
AEB010 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 11/12 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
FMI050 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
FMI055 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
EDAF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
FRTN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 - 11/12 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA75 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
EIEF01 10 G2 4 - 11/12 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MVKN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
ETT042 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
MION05 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 40 20 0 1 139
ETEN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 34 14 6 0 146
FMNN25 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMA175 3 A 4 - 11/12 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EEM070 6 A 4 - 11/12 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
ETTN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETI180 6 A 4 - 11/12 2 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
EEM060 6 A 4 - 11/12 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
FKFN05 7,5 A 4 - 11/12 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FFF042 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 30 12 16 10 130
EDAN35 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
ETI220 6 A 4 - 11/12 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 118
ETSF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T 21 6 0 4 169
TEK210 4,5 G1 4 - 11/12 2 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
EDAN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
ETS170 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T 16 12 9 14 149
EDI051 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
FAFN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FMS051 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
MIOF10 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 40 14 14 0 132
EEM040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90
FAFF20 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA051 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Optimering KS KE U W T 36 14 4 0 100
EIEN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
FMA135 6 G1 4 - 11/12 2 X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
MIOF01 9 G2 4 - 11/12 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
EDA260 6 G2 4 - 11/12 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETI032 9 A 4 - 11/12 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T 16 14 8 0 80 14 14 12 0 80
ETIN01 12 A 4 - 11/12 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETEN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
ETI121 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
MAMF15 6 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIE080 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
ETI135 4,5 A 4 - 11/12 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
EIT060 7,5 G1 4 - 11/12 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 120
FMA270 6 A 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
EITF40 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
MVKN20 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
FAF095 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
MIO040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
ETI170 6 A 4 - 11/12 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 20 16 12 0 100
EITN30 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
TEK070 7,5 G2 4 - 11/12 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T 30 20 0 0 150
ETIN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA240 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 0 132
FRTN05 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FFFN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T 28 14 16 0 140
ETS200 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
AEB020 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
EEM080 6 A 4 - 11/12 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
FMA190 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
TEK290 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86 14 6 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 - 11/12 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 - 11/12 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FRT100 4,5 A 4 - 11/12 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
EDA180 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EIE015 12 A 4 - 11/12 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 26 32 12 7 80 24 28 12 10 100
FMA120 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 - 11/12 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 - 11/12 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FKF100 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FRT041 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FMA200 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MIE090 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
ETIN05 6 A 4 - 11/12 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
FAFN10 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETT062 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 - 11/12 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 - 11/12 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
MVKN15 7,5 A 4 - 11/12 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FHL064 7,5 G2 4 - 11/12 2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 - 11/12 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 - 11/12 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 - 11/12 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EDAN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
FMA125 3 A 4 - 11/12 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 - 11/12 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
EEMN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140
FFF160 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 4 - 11/12 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDA050 4,5 G2 4 - 11/12 2 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 - 11/12 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
MIOF05 2 G2 4 - 11/12 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33
FRT090 7,5 A 4 - 11/12 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
EITN15 3 A 4 - 11/12 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETI041 6 A 4 - 11/12 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
ETIN15 7,5 A 4 - 11/12 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A 4 - 11/12 2 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS045 6 G2 4 - 11/12 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
MION30 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Industriell management KS KE U W T 68 0 0 6 126
EDA385 7,5 A 5 - 12/13 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
MTTF01 5 G2 5 - 12/13 2 - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
FMN100 6 A 5 - 12/13 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 0 4 120
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN20 7,5 A 5 - 12/13 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
MION25 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T 52 14 0 3 131
ETI125 4,5 G1 5 - 12/13 4 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare. KS KE U W T 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EIE061 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EITN20 6 A 5 - 12/13 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
MTT115 7,5 A 5 - 12/13 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
TEK171 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T 38 0 18 0 126
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. 0 0 0 0 200
EIEN20 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
EIE061 7,5 A 5 - 12/13 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
MION10 7,5 A 5 - 12/13 2 - S Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135
EITN35 7,5 A 5 - 12/13 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS KE U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS KE U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS KE U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W