lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H08

Arkitektur  H08 

Årskurs 1, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W 14 175 0 7 44
AHIA05 6 G1 - S Arkitekturhistoria II X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 30 10 0 0 40 40 0 0 0 40
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W 10 2 2 0 26 10 2 2 0 26
ABFA02 1 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur höstterminen 2008 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 9 0 0 0 4 9 0 0 0 4
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) KS KE U W 14 175 0 7 44
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W 6 15 0 0 6
AAHB01 1 G1 - E2 Experimentell workshop höstterminen 2008 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 5 20 0 0 5
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) KS KE U W 14 175 0 7 44 14 175 0 7 44
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 12 0 4 0 24 12 0 4 0 24
ATEA10 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 1) KS KE U W 8 6 0 0 61 8 9 0 0 68
ABFA20 1 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur vårterminen 2009 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 9 0 0 0 4 9 0 0 0 4
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 6 15 0 0 6
AAHB20 1 G1 - E2 Experimentell workshop vårterminen 2009 X Kursen ges för både åk 1 och åk 2. KS KE U 5 20 0 0 5

AHIA05 Arkitekturhistoria II: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA02 Föreläsningar i arkitektur höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AAHB01 Experimentell workshop höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
ABFA20 Föreläsningar i arkitektur vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AAHB20 Experimentell workshop vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.

Årskurs 2, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U 20 130 0 7 83
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W 12 4 0 0 24 12 4 0 0 24
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) KS KE U W 12 110 0 6 115
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W 3 9 0 2 12
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) KS KE U W 12 110 0 6 115 12 110 0 6 115
VBMA15 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Installationsteknik KS KE U W 10 4 0 0 26 10 4 0 0 26
ATEA05 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 2) KS KE U 10 6 0 0 64 8 6 0 0 66
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 3 9 0 2 12

AAHB02 Experimentell workshop, höstterminen 2009: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB21 Experimentell workshop, vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB30 Arkitektskolans ateljéföreläsningar höstterminen 2009: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB40 Arkitektskolans ateljéföreläsningar vårterminen 2010: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U 10 0 0 0 45
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W 3 9 0 2 12
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U 10 40 0 0 10
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U 60 24 24 0 132
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U 4 14 0 2 20 4 14 0 2 20
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U 16 0 0 0 2 8 0 0 0 1
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W 24 16 0 0 40
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U 10 150 0 8 72
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W 6 32 0 0 42
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W 20 40 0 0 60
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 3 9 0 2 12
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U 6 30 0 0 10
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U 12 0 0 0 2 12 0 0 0 2

Årskurs 3, läsåret 2010/11 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 15 100 0 5 123 15 100 0 5 123
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 8 210 0 8 30 4 190 0 10 20

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 3 - 10/11 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA75 7,5 G1 3 - 10/11 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 3 - 10/11 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 3 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
AFO025 3 G2 3 - 10/11 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U 5 25 0 0 10 5 25 0 0 10
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 12 388
ABKF01 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 24 26 0 0 150
AAKN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON15 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AAHN02 15 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN10 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60 7 30 0 3 60
AFON20 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67 10 20 0 2 68
ABVN16 15 A 4 - 11/12 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
AAMN01 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
ABFF01 7,5 G2 4 - 11/12 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 15 22 0 0 65 15 12 0 1 70
ASBN02 15 A 4 - 11/12 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
AAKN02 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAKN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T 10 17 0 3 69 10 18 0 3 70
FMIF15 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
AFON25 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
ASBN31 15 A 4 - 11/12 4 X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
GEMA70 15 G1 4 - 11/12 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 12 388
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. 0 0 0 12 388
MAMF21 7,5 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet X Tidigare MAM203. KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
ABVN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHN20 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AAHN06 15 A 4 - 11/12 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN16 15 A 4 - 11/12 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN11 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ABAN15 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFON05 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN26 7,5 A 4 - 11/12 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
ABVN02 15 A 4 - 11/12 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
AFON10 7,5 A 4 - 11/12 3 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
ABFN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T 15 22 0 0 65 15 12 0 1 70
AAKN11 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T 8 87 0 5 100 8 87 0 5 100
AAKN16 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T 10 17 0 3 69 10 18 0 3 70
ABAN11 15 A 4 - 11/12 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 5 75 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A 4 - 11/12 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69 15 14 0 2 69
AAH150 30 G2 4 - 11/12 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 12 388
VSMN15 7,5 A 4 - 11/12 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W T 16 64 0 0 120

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Tidigare MAM203.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS KE U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS KE U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik KS KE U W