lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för Pi-programmet och kull H07

Teknisk matematik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMS045 6 G2 X S Stationära stokastiska processer KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. KS KE U W
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W
FMA120 6 A - S Matristeori KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA051 6 A V 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Biomekanik KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK275 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W

EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FHL105 4,5 G1 V 3 - 09/10 2 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMA051 6 A V 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W
VSMN25 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
FHLN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
VSMN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FHL105 4,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA051 6 A V 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
TEK103 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
EXTF50
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMA200 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK103 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T
FMSN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T

TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA051 6 A V 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W
VVRN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
VBR180 15 A V 4 - 10/11 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
EXTN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W

Specialisering sbs - Signaler, bilder och system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA051 6 A V 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA040 6 G2 O 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDAF05 5 G2 O 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
EDAN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
EDAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W
EDA180 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
EDA145 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
ETT074 6 A V 4 - 10/11 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EIT020 9 G2 V 4 - 10/11 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
ETT042 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA270 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
FMA190 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Algebra KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
EIT080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W

Valfria kurser - Pi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA135 6 G1 1 - 07/08 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 - 07/08 1 - S Diskret matematik KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 08/09 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA190 6 A 2 - 08/09 2 X E2 Algebra KS KE U W
FHL105 4,5 G1 3 - 09/10 2 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMA125 3 A 3 - 09/10 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 3 - 09/10 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA130 6 A 3 - 09/10 3 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W
VVRN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Biomekanik KS KE U W
EDA150 3 G1 4 - 10/11 3 X S C-programmering KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 - 10/11 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
VSMN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MAMN10 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 - 10/11 4 X S Kodningsteknik KS KE U W
FMEN20 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 - 10/11 3 - S Logistik KS KE U W
FMS180 6 G2 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
ETT074 6 A 4 - 10/11 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 - 10/11 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
KFK080 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Termodynamik KS KE U W
EIT020 9 G2 4 - 10/11 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMA140 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
MMKN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
EDA040 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 - 10/11 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W
VBR180 15 A 4 - 10/11 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
EIEF01 10 G2 4 - 10/11 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMSN10 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ETEN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA175 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W
VSMN30 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 - 10/11 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
EDAN40 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FHL105 4,5 G1 4 - 10/11 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
MAMN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W
EITF25 6 G2 4 - 10/11 4 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
TEK210 4,5 G1 4 - 10/11 4 - S Kognition KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 - 10/11 4 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMEN10 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
TEK145 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
TEK275 7,5 A 4 - 10/11 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
EDA260 6 G2 4 - 10/11 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
TEK292 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Biologiska system KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 - 10/11 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT070 6 G2 4 - 10/11 3 - S Datorteknik KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Elektroniska material KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
FMF170 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
EDI075 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A 4 - 10/11 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MMKF15 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMAN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W
EIE050 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 - 10/11 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
EDA180 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
FMIN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
MMKN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
EDA132 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W
FMA200 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W
EDAF05 5 G2 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
FMA272 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W
EXTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
EDAN30 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
EIT080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W
FMI070 7,5 A 4 - 10/11 1 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W
FRTN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI160 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
KFK090 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W
EDAN25 6 A 4 - 10/11 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W
EDA050 4,5 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem KS KE U W
EDAF01 3 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W
EDA145 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W
VSMN20 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W
ETIF01 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
ETS061 7,5 A 4 - 10/11 4 X E2 Simulering KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W
MVK150 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W
TEK103 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T
FMSN25 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
FMSN15 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.