lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H07

Teknisk nanovetenskap      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi X Kursen ges för både åk2 och åk3. KS KE U
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W
EXTF20 7,5 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

ETE115 Ellära och elektronik: Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1.
TEK015 Människans fysiologi: Kursen ges för både åk2 och åk3.
EXTF20 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF245 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U
FMA021 7,5 A V 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF245 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U
FMA021 7,5 A V 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U
FFF042 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FHL055 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
EEMN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FAF085 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
TEK177 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FFF160 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
ETI063 6 A V 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
ETI032 9 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A V 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
ETI041 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W
FMFF15 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FFF042 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KOO045 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
KTE080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FFFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
KPO010 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Polymerfysik KS KE U W
FHL055 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
KOO065 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W
FAF080 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FKM070 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
FKMN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat år. KS KE U W T
TEK177 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat år.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EXTF15 15 G2 O 4 - 10/11 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KOK085 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
TEK287 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Biokemi KS KE U W
EXTN45 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTF10 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
TEK287 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Biokemi KS KE U W
EXTN45 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W
EXTN40 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T
KLG027 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W T
EXTN65 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN30 15 A V 5 - 11/12 4 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 - 08/09 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA55 6 G1 2 - 08/09 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EXTF25 3 G2 2 - 08/09 2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FAF245 4,5 G2 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U
FMAF01 7 G2 3 - 09/10 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
FMA085 4,5 G1 3 - 09/10 3 - S Matematisk kommunikation KS KE U W
ESS040 6 G2 3 - 09/10 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMAF05 7 G2 3 - 09/10 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
ESSF01 8 G2 3 - 09/10 3 - S Analog elektronik KS KE U W
EDA216 7,5 G2 3 - 09/10 3 X S Databasteknik KS KE U W
KOK032 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E1 Miljökemi KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA021 7,5 A 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W
KII010 7,5 G2 3 - 09/10 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA023 3 A 3 - 09/10 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W
KBT050 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Bioanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FAFN20 15 A 4 - 10/11 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W
EEM040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FHL064 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
KIM015 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W
FMFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
EXTF90 7,5 G2 5 - 11/12 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EXTN90 7,5 A 5 - 11/12 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.