lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för K-programmet och kull H07

Kemiteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KKK065 9 G1 - S Inledande kemiteknik X Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen. KS KE U W
KOO101 9 G1 - S Grundläggande kemi KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
KETA01 21 G1 - S Kemiteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 44 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOK012 9 G1 - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)

KKK065 Inledande kemiteknik: Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen.

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
KFK080 7,5 G1 - S Termodynamik KS KE U W
KBKA05 7,5 G1 - E2 Teknisk biologi KS KE U W
KETF01 9 G2 - S Transportprocesser KS KE U W
KOO022 7,5 G1 - S Oorganisk kemi KS KE U W
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W
KFK090 7,5 G2 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
KETF10 7,5 G2 - S Separationsprocesser KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 36 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 24 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
KAKF01 9 G2 - S Analytisk kemi KS KE U W
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
KTE023 15 G2 - S Kemisk process- och reaktionsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 86 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
KET030 7,5 G2 - S Energiteknik KS KE U W
KOO052 7,5 G2 - S Material- och polymerteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
KOK032 7,5 G2 X E1 Miljökemi KS KE U W
KTE131 7,5 G2 - S Processriskanalys KS KE U W

Specialisering l - Läkemedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KLG027 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W
KOK085 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KNL026 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiologi KS KE U W
KFK032 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KMB031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FMS210 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
KAK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KOK090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W
KAKN05 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W
KOK100 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U
FRT081 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processreglering KS KE U W
KLGN05 15 A V 5 - 11/12 5 X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KOO045 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
KPO010 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E Polymerfysik KS KE U W
KTE080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
KOK090 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W
KFKN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W
FFFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
KOO065 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KPO021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Polymera material, projekt KS KE U W

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KET050 15 A O 4 - 10/11 3 - S Projektering KS KE U W
KTE071 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W
KBT115 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Bioprocessteknik X Kursen ges på engelska i HT1 för K KS KE U W
KET040 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kemisk processteknologi X Kursen ges jämna år, varvas med KTE055 KS KE U W
KAT051 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W
KBT060 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W
KET010 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Energi och miljö KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
FMS210 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
KETN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Processimulering KS KE U W
FRT081 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processreglering KS KE U W

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för K
KET040 Kemisk processteknologi: Kursen ges jämna år, varvas med KTE055
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Valfria kurser - K

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETI280 6 G1 2 - 08/09 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 08/09 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 2 - 08/09 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
BLT015 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.