lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för I-programmet och kull H07

Industriell ekonomi      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 142 h (45-minuterspass)
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation X Ges både för åk 1 och åk 2 läsåret 07/08. KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 22 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

MIO022 Företagsorganisation: Ges både för åk 1 och åk 2 läsåret 07/08.

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 96 h (45-minuterspass)
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 33 h (45-minuterspass)

MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi X Ersätter MIO140. KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W

EXTF45 Finansiell ekonomi: Ersätter MIO140.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
MVK071 6 A - E2 Energiförsörjning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FHLA01 6 G1 - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. KS KE U W
FKMA01 6 G1 - S Materialteknik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EITF10 11 G2 X S Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 180 h (45-minuterspass)
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMIN05 7,5 A - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 3 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
MMK040 9 G2 X E2 Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 45 h (45-minuterspass)
FBR012 7,5 G2 X E1 Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)

MVK071 Energiförsörjning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EIT070 Datorteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07.
FKMA01 Materialteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EITF10 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MMK040 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMS047 Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MMT012 Tillverkningsmetoder: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MION25 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MION05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
INNN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W
INNN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Innovation Management KS KE U W
MION20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
INNN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W
MAMN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Ledarskap och arbetsorganisation KS KE U W
MION30 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Industriell management KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Industriellt inköp KS KE U W T

Specialisering fir - Finans och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
TEK103 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMSN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MTTN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTN25 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W
MTTN35 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MION10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MION15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W T
MION35 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T

Specialisering mf - Management av försörjningskedjor

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MTTN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTN25 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W
MTT115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Industriellt inköp KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MTTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MTTN30 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T
MTTN35 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W T

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MTTN25 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W
MMT031 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Automation KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
MION10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
MION15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W T
MION35 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T

MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W
ETSN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
ETS061 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Simulering KS KE U W
EITN35 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
MION25 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Teknologistrategier KS KE U W T
EITN35 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MAM120 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
EXTN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerad ekonometri KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
MMK140 4,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
MVKN10 5 A 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MTTN40 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTF05 5 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
FMS180 6 G2 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
MTTN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Mikroekonomisk analys X Ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDA061 4,5 G2 4 - 10/11 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EXTF40 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Optionsteori KS KE U W
FKMN01 7,5 A 4 - 10/11 4 X E1 Polymera material KS KE U W
EXTF35 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Portföljvalsteori KS KE U W
MTTN30 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MMT031 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MION25 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
FKM090 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMA140 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FRTN01 10 A 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MTTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
MION05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
MMK145 4,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
TEK190 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
INNN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W
MTTN35 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MTT115 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Industriellt inköp KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
MMKN05 5 A 4 - 10/11 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
FMNN10 8 A 4 - 10/11 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
EXTF30 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MME070 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
EDA260 6 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 - 10/11 4 - S Arbetsorganisation KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Automation KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 - 10/11 4 X S Databasteknik KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W
FMEN01 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
TEK140 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Industriell organisation KS KE U W
INNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Innovation Management KS KE U W
MTT045 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FKMN15 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Lätta material KS KE U W
FMA240 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 4 - S Mikroekonomisk analys X Ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
FRT130 3 G2 4 - 10/11 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MION01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MION20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
MMKF15 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
FMA120 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
MIE090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
FHL090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
MMT160 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W
MMKN15 5 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W
MMK121 4,5 G2 4 - 10/11 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W
TEK190 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FHL064 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
INNN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
MTTN20 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W
FMI070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W
MAMN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Ledarskap och arbetsorganisation KS KE U W
MAMF05 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W
MTT240 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
FRTN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FRT095 4,5 A 4 - 10/11 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W
MION10 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Produktionsledning KS KE U W
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
FKMN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Pulverteknologi X Ges vartannat år. KS KE U W
EXTF30 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETS061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Simulering KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Ges två gånger per läsår.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
TEK190 Ekonometri: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen ges två gånger per läsår.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FKMN05 Pulverteknologi: Ges vartannat år.