lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för B-programmet och kull H07

Bioteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KKK065 9 G1 - S Inledande kemiteknik X Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen. KS KE U W
KOO101 9 G1 - S Grundläggande kemi KS KE U W
KKKA01 21 G1 - S Bioteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOK012 9 G1 - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)

KKK065 Inledande kemiteknik: Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen.

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
KFK080 7,5 G1 - S Termodynamik KS KE U W
KMB060 7,5 G1 - E2 Mikrobiologi KS KE U W
KETF01 9 G2 - S Transportprocesser KS KE U W
KBK011 7,5 G1 - S Biokemi KS KE U W
KFK090 7,5 G2 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
KETF10 7,5 G2 - S Separationsprocesser KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 36 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 24 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
KOK032 7,5 G2 X E1 Miljökemi KS KE U W
KOO022 7,5 G1 - S Oorganisk kemi KS KE U W
FMA062 7,5 G2 - S Tillämpad matematik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 58 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
KAKF01 9 G2 - S Analytisk kemi KS KE U W
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
KET045 7,5 G2 - S Kemisk reaktionsteknik KS KE U W
BLT015 7,5 G2 X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W
KBT115 7,5 G2 X S Bioprocessteknik X Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3 KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 45 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
KBK041 7,5 G2 X E2 Genteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

KBT115 Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
KBK070 7,5 G2 - S Cellbiologi KS KE U W
FMS210 7,5 G2 - S Kemometri KS KE U

Specialisering l - Läkemedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KLG027 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W
KOK085 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KNL026 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiologi KS KE U W
KFK032 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KMB031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FMS210 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
KAK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KOK090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W
KAKN05 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W
KOK100 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U
FRT081 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processreglering KS KE U W
KLGN05 15 A V 5 - 11/12 5 X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T

Specialisering lm - Livsmedel

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KMB023 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W
KLG080 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W
KNL026 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiologi KS KE U W
KLG060 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W
KNL031 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Human nutrition – functional foods KS KE U W
KMB031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
KLGN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Probiotika KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FMS210 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
KAK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KAKN05 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W
KLG085 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W
KLT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Mejeriteknologi KS KE U W
FRT081 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processreglering KS KE U W
KLT065 7,5 G2 V 5 - 11/12 5 - E2 Mejeriprocesser KS KE U W T
KLGN05 15 A V 5 - 11/12 5 X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T

Specialisering mb - Molekylär bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KBT050 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Bioanalys KS KE U W
KBK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Protein Engineering KS KE U W
KFK032 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KBT060 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W
KBK031 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Enzymteknologi KS KE U W
KMB031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
FMS210 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U
KAK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KFKN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W
KMB040 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Metabolic engineering KS KE U W
KAKN05 15 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W
KBK075 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Bioinformatik KS KE U W
KIM015 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W
KMBN01 15 A V 5 - 11/12 5 X E Projekt i molekylär bioteknik KS KE U W T

Specialisering pt - Bioprocessteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
KTE071 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W
KBT060 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W
KBT050 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Bioanalys KS KE U W
KBK050 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Protein Engineering KS KE U W
KAT051 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W
KFK032 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KBK031 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Enzymteknologi KS KE U W
KMB040 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Metabolic engineering KS KE U W
KETN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Processimulering KS KE U W
KTE131 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processriskanalys KS KE U W
KBT042 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bioteknik, projektering KS KE U W
KBK075 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Bioinformatik KS KE U W
FRT081 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processreglering KS KE U W

Valfria kurser - B

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETI280 6 G1 2 - 08/09 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 08/09 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 2 - 08/09 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs KS KE U W
KET030 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Energiteknik KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
FHL055 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
KKK000 15 A 4 - 10/11 4 X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
KOO052 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Material- och polymerteknologi KS KE U W

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.