lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för MWIR-programmet och kull H07

Masterutbildning i trådlös kommunikation      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETI031 6 G2 - E2 Radio KS KE U W
ETI085 6 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
ETI051 6 A X E Radiosystem KS KE U W
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETS190 9 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
ETE100 6 A X E2 Antennteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EITN20 6 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDI042 7,5 A 2 - 08/09 1 X S Kodningsteknik KS KE U W
EITN10 7,5 A 2 - 08/09 1 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W
ETT074 6 A 2 - 08/09 1 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETT042 6 A 2 - 08/09 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
EDI051 7,5 G2 2 - 08/09 1 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI032 9 A 2 - 08/09 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI015 6 G2 2 - 08/09 1 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
FMS072 7,5 G2 2 - 08/09 1 X E2 Försöksplanering KS KE U W
ETI280 6 G1 2 - 08/09 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS045 6 G2 2 - 08/09 1 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W
ETT062 7,5 A 2 - 08/09 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W
EIT080 7,5 G2 2 - 08/09 1 - S Informationsteori KS KE U W
ETS110 7,5 A 2 - 08/09 1 X E1 Internetprotokoll KS KE U W
EDA380 6 G2 2 - 08/09 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W
EIT140 7,5 A 2 - 08/09 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W
ETI041 6 A 2 - 08/09 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W
FMS045 6 G2 2 - 08/09 1 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.