lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H07

Teknisk fysik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 16 h (45-minuterspass)
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 159 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 15 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAA01 7,5 G1 V 2 - 08/09 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FBR012 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W

Specialisering mi - Miljö- och energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FKFF01 4 G2 V 3 - 09/10 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W

Specialisering rs - Reglersystem och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 3 - 09/10 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMFN05 7,5 A V 3 - 09/10 3 X E1 Kaos KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FMF061 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FMFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W
FMF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T

Specialisering tmb - Tillämpad matematik och bildmodellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA240 6 G2 V 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W

Specialisering tvb - Teknisk-vetenskapliga beräkningar och programmering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA061 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W
EDAF15 5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FKF021 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FKFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W
FKF070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
FKFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W
FMF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FHLN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MVK150 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W
MMV031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W
MMV042 9 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T
MVK140 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMA175 3 A V 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EDAN35 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA135 6 G1 V 4 - 10/11 3 X E2 Geometri KS KE U W
FMA270 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
MAM101 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W
FMA272 3 A V 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W
EITF01 9 G2 V 4 - 10/11 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W
EDAN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W
MAM061 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
ETIF01 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMN100 6 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
FMS110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMNN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 4 - 10/11 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
FMA200 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
EDAF15 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FRT095 4,5 A V 4 - 10/11 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W
VSMN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
FMNN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W
AEB010 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
FKFF01 4 G2 V 4 - 10/11 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W
FAF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO012 6 G1 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
MIO012 6 G1 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK103 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T
FMSN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T
TEK110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T
FMS161 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T

TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI063 6 A V 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI032 9 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A V 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FFF160 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
ETI041 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM055 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
EEM070 6 A V 4 - 10/11 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EEM060 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEM080 6 A V 4 - 10/11 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
FAF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
EEM055 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
EEMN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFF160 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
FAF085 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
TEK177 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA061 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDAN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W
EDA180 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
EDA145 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W
EDA270 9 A V 5 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
EIT080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
FRT090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W
ETIF01 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
ETT074 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
FMS110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T
ETT042 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA135 6 G1 1 - 07/08 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 - 07/08 1 - S Diskret matematik KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 - 08/09 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 - 08/09 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT070 6 G2 2 - 08/09 2 - S Datorteknik KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 08/09 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 08/09 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FAF280 4,5 G2 2 - 08/09 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W
FMA023 3 A 2 - 08/09 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
EDA061 4,5 G2 3 - 09/10 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EIT020 9 G2 3 - 09/10 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMF170 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 - 09/10 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMA240 6 G2 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A 3 - 09/10 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
FMA120 6 A 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EDAF05 5 G2 3 - 09/10 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
EDAF15 5 G2 3 - 09/10 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FKFF01 4 G2 3 - 09/10 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W
FBR012 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W
FMFN05 7,5 A 3 - 09/10 3 X E1 Kaos KS KE U W
FMA125 3 A 3 - 09/10 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
MVKN10 5 A 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FKF021 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMEN20 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMS180 6 G2 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
EDA061 4,5 G2 4 - 10/11 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMF121 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMA140 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
EIEF01 10 G2 4 - 10/11 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FMSN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ETEN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FMA175 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EEM070 6 A 4 - 10/11 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ESS040 6 G2 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EEM060 6 A 4 - 10/11 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
EDAN40 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
EITF25 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMEN10 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
EDA260 6 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI032 9 A 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 - 10/11 3 X S Datasäkerhet KS KE U W
FMA270 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FFFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W
FMEN01 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
INNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Innovation Management KS KE U W
ETI170 6 A 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FKM015 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FMFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FMA240 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FAFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FMA111 6 A 4 - 10/11 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN15 4 A 4 - 10/11 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
FFFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
FKFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
EEM080 6 A 4 - 10/11 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
FMAN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
TEK265 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
EDA180 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
FMA120 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
FKF100 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FMIN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
EDA132 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W
FMA200 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
MAM101 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W
EDAF05 5 G2 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
EDAF15 5 G2 4 - 10/11 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FKFF01 4 G2 4 - 10/11 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W
MIE090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
ETI290 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W
FMA272 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W
EITF01 9 G2 4 - 10/11 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W
MVKN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
MIO022 6 G2 4 - 10/11 3 - S Företagsorganisation KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
EDAN30 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W
FBR012 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EIT080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W
FMI070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W
FMFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W
MAM061 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
FRTN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W
FRT095 4,5 A 4 - 10/11 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FMA125 3 A 4 - 10/11 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI160 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
EEMN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETEN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FKF070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W
EDAN25 6 A 4 - 10/11 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W
FFF160 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
EDA095 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W
EDA050 4,5 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem KS KE U W
EDAF01 3 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
EDA145 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W
VSMN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W
ETI041 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W
FKFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W
ETIF01 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
FMS045 6 G2 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FAF085 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FMF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W
MVK150 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W
MMV031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W
TEK177 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W
TEK103 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T
FMN100 6 A 5 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
ETT074 6 A 5 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSN25 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA260 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
MMV042 9 A 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T
FMS110 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T
ETT042 6 A 5 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
TEK110 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T
FMS161 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMNN20 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMSN15 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
MVK140 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
EDA270 9 A 5 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.