lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för E-programmet och kull H07

Elektroteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
INN001 7,5 G1 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FAFA10 9 G1 V 2 - 08/09 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
ETE100 6 A V 3 - 09/10 2 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETI015 6 G2 V 3 - 09/10 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FMA135 6 G1 V 3 - 09/10 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 2 - S Matristeori KS KE U W
ETIF01 6 G2 V 3 - 09/10 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A V 4 - 10/11 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
ETT042 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMA175 3 A V 4 - 10/11 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDAN35 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA135 6 G1 V 4 - 10/11 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMA270 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Datorseende KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Matristeori KS KE U W
FMA272 3 A V 4 - 10/11 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W
EITF01 9 G2 V 4 - 10/11 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W
EDAN30 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 5 - 11/12 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dps - Design av processorer och system på chips

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI130 6 A V 3 - 09/10 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT090 9 G2 V 3 - 09/10 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI220 6 A V 3 - 09/10 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETI290 6 A V 3 - 09/10 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMF01 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EIE030 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MIE100 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
AEB010 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Energianvändning KS KE U W
TEK070 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
EIE015 12 A V 4 - 10/11 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Energiförsörjning KS KE U W
KII010 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EIE061 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
EIE050 6 A V 5 - 11/12 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
EIE061 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETS190 9 A V 3 - 09/10 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
ETS075 4,5 G2 V 3 - 09/10 2 X S Kösystem KS KE U W
EITN15 3 A V 3 - 09/10 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EDI042 7,5 A V 4 - 10/11 2 X S Kodningsteknik KS KE U W
EIT015 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
ETTN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X S Kryptoteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 V 4 - 10/11 2 X S Datasäkerhet KS KE U W
EITN30 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Internet inuti KS KE U W
ETIN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
FMA190 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Algebra KS KE U W
ETT062 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W
EIT140 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W
EITN15 3 A V 4 - 10/11 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W
ETIN15 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Radiosystem KS KE U W
ETS061 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Simulering KS KE U W
EIT010 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EEM031 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA170 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Biomekanik KS KE U W
ETT074 6 A V 4 - 10/11 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
FMA175 3 A V 4 - 10/11 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EEM060 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 - 10/11 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEM080 6 A V 4 - 10/11 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Biomatematik KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
FAF150 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 5 - 11/12 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
MIO012 6 G1 V 3 - 09/10 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIO012 X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIE080 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 X E1 Automation KS KE U W
MIOA01 9 G1 V 3 - 09/10 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 V 3 - 09/10 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
MIO022 6 G2 V 3 - 09/10 2 - S Företagsorganisation KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
MION05 7,5 A V 4 - 10/11 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Optimering KS KE U W
MIOF01 9 G2 V 4 - 10/11 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Automation KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MIOF05 2 G2 V 4 - 10/11 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MION30 7,5 A V 5 - 11/12 2 - S Industriell management KS KE U W T
MTTF01 5 G2 V 5 - 11/12 2 - S Logistik KS KE U W T
MION25 7,5 A V 5 - 11/12 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MION10 7,5 A V 5 - 11/12 2 - S Produktionsledning KS KE U W T

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA061 4,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen. KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
EDA040 6 G2 V 3 - 09/10 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDA040 6 G2 V 3 - 09/10 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 X E1 Automation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 3 - 09/10 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 - 09/10 2 - S Matristeori KS KE U W
EIE070 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W
EIE030 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EIEF01 10 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
FMA051 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Optimering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Automation KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
EIE015 12 A V 4 - 10/11 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
FMA120 6 A V 4 - 10/11 2 X E1 Matristeori KS KE U W
EIEN01 10 A V 4 - 10/11 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
FRT090 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EEM031 7,5 G2 V 3 - 09/10 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEMN01 7,5 A V 3 - 09/10 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETIF01 6 G2 V 3 - 09/10 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI063 6 A V 4 - 10/11 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
EITF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI130 6 A V 4 - 10/11 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EITF35 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI180 6 A V 4 - 10/11 2 X E DSP-design KS KE U W
EEM060 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
ETI220 6 A V 4 - 10/11 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETIN01 12 A V 4 - 10/11 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 - 10/11 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
ETI170 6 A V 4 - 10/11 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETIN05 6 A V 4 - 10/11 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W
EDAN15 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W
EDA385 7,5 A V 5 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 2 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETTN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Lasrar KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI063 6 A V 4 - 10/11 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 - 10/11 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EITN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEM060 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
ETI032 9 A V 4 - 10/11 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A V 4 - 10/11 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FFF160 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
ETI041 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W
ETIN15 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Radiosystem KS KE U W

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA061 4,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 - 10/11 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 - 10/11 2 X S Kravhantering KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 - 10/11 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X S Databasteknik KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X S C++ - programmering KS KE U W
EDA180 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
EDA050 4,5 G2 V 4 - 10/11 2 X S Operativsystem KS KE U W
EDAF01 3 G2 V 4 - 10/11 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W
EDA145 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Programspråksteori KS KE U W

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A V 4 - 10/11 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ETT042 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
EEM070 6 A V 4 - 10/11 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI180 6 A V 4 - 10/11 2 X E DSP-design KS KE U W
EEM060 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E Lasrar KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
ETI121 6 A V 4 - 10/11 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
EEM080 6 A V 4 - 10/11 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 - 10/11 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W
EEMN01 7,5 A V 4 - 10/11 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
EXTA10 3 G1 1 - 07/08 1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk KS KE U
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 - 08/09 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA45 3 G1 2 - 08/09 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W
FMA021 7,5 A 2 - 08/09 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W
FMA091 6 G1 2 - 08/09 2 - S Diskret matematik KS KE U W
FAFA10 9 G1 2 - 08/09 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
ETI130 6 A 3 - 09/10 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMSN05 3 A 3 - 09/10 2 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W
EDA061 4,5 G2 3 - 09/10 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen. KS KE U W
MAMA05 10 G1 3 - 09/10 3 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
EIT090 9 G2 3 - 09/10 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI125 4,5 G1 3 - 09/10 3 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller senare. KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
EDA040 6 G2 3 - 09/10 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
ETE100 6 A 3 - 09/10 2 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETI220 6 A 3 - 09/10 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
TEK210 4,5 G1 3 - 09/10 2 - S Kognition KS KE U W
FMA135 6 G1 3 - 09/10 2 X E2 Geometri KS KE U W
MIE080 7,5 G2 3 - 09/10 2 X E1 Automation KS KE U W
EIT060 7,5 G1 3 - 09/10 2 X S Datasäkerhet KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 - 09/10 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI015 6 G2 3 - 09/10 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 - 09/10 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA111 6 A 3 - 09/10 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FRT130 3 G2 3 - 09/10 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
EEM031 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FHL055 7,5 G1 3 - 09/10 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W
ETI022 7,5 A 3 - 09/10 2 X E1 Analoga projekt KS KE U W
FMA130 6 A 3 - 09/10 2 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W
ETS190 9 A 3 - 09/10 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
FMA115 6 A 3 - 09/10 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
FMA120 6 A 3 - 09/10 2 - S Matristeori KS KE U W
EIE070 7,5 G2 3 - 09/10 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W
EDAF05 5 G2 3 - 09/10 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
ETI290 6 A 3 - 09/10 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W
ETIN05 6 A 3 - 09/10 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W
EDI021 7,5 G2 3 - 09/10 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MIO022 6 G2 3 - 09/10 2 - S Företagsorganisation KS KE U W
EIT080 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Informationsteori KS KE U W
FMSN05 3 A 3 - 09/10 2 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W
FMFN05 7,5 A 3 - 09/10 2 X E1 Kaos KS KE U W
ETS075 4,5 G2 3 - 09/10 2 X S Kösystem KS KE U W
FMA125 3 A 3 - 09/10 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
EEMN01 7,5 A 3 - 09/10 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EDA095 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W
EITN15 3 A 3 - 09/10 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W
ETIF01 6 G2 3 - 09/10 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 - 10/11 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FMA170 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Biomekanik KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETI130 6 A 4 - 10/11 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EITF35 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
EIE030 6 A 4 - 10/11 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
MIE100 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 - 10/11 2 X S Kodningsteknik KS KE U W
FMFF15 7,5 G2 4 - 10/11 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U
FMS180 6 G2 4 - 10/11 2 - S Markovprocesser KS KE U W
EITN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W
EDA061 4,5 G2 4 - 10/11 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A 4 - 10/11 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 - 10/11 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 - 10/11 2 X E Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
EIEN05 5 A 4 - 10/11 2 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret. KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 4 - 10/11 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 - 10/11 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EIEF01 10 G2 4 - 10/11 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
MION05 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
ETEN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FMA175 3 A 4 - 10/11 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EEM070 6 A 4 - 10/11 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETTN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETI180 6 A 4 - 10/11 2 X E DSP-design KS KE U W
EEM060 6 A 4 - 10/11 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 - 10/11 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
EDAN40 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
ETI220 6 A 4 - 10/11 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 - 10/11 2 X S Kravhantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 - 10/11 2 X S Kryptoteknik KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Lasrar KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 4 - 10/11 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
EEM040 6 G2 4 - 10/11 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA051 6 A 4 - 10/11 2 X E1 Optimering KS KE U W
FMA135 6 G1 4 - 10/11 2 X E2 Geometri KS KE U W
MIOF01 9 G2 4 - 10/11 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
EDA260 6 G2 4 - 10/11 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI032 9 A 4 - 10/11 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETIN01 12 A 4 - 10/11 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W
ETI121 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 - 10/11 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 - 10/11 2 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 - 10/11 2 X S Datasäkerhet KS KE U W
FMA270 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Datorseende KS KE U W
EITF40 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W
FFFN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Energianvändning KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
ETI170 6 A 4 - 10/11 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
EITN30 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Internet inuti KS KE U W
TEK070 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
ETIN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
FMA240 6 G2 4 - 10/11 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
EEM080 6 A 4 - 10/11 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA190 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Algebra KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
FMAN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Biomatematik KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 - 10/11 2 X S C++ - programmering KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
EDA180 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W
EIE015 12 A 4 - 10/11 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
FMA120 6 A 4 - 10/11 2 X E1 Matristeori KS KE U W
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
EIEN01 10 A 4 - 10/11 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W
FKF100 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W
FMA200 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Variationskalkyl KS KE U W
MIE090 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
ETIN05 6 A 4 - 10/11 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W
FAFN10 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W
ETT062 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W
FMA272 3 A 4 - 10/11 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W
EITF01 9 G2 4 - 10/11 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W
MVKN15 7,5 A 4 - 10/11 2 - S Energiförsörjning KS KE U W
FHL064 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W
EDAN30 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W
MIO040 6 G2 4 - 10/11 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EDAN15 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W
FMA125 3 A 4 - 10/11 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI160 6 G2 4 - 10/11 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W
EEMN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETEN01 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FFF160 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W
EIT140 7,5 A 4 - 10/11 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W
EDA050 4,5 G2 4 - 10/11 2 X S Operativsystem KS KE U W
EDAF01 3 G2 4 - 10/11 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W
EDA145 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Programspråksteori KS KE U W
MIOF05 2 G2 4 - 10/11 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W
EITN15 3 A 4 - 10/11 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W
ETI041 6 A 4 - 10/11 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W
ETIN15 7,5 A 4 - 10/11 2 X E Radiosystem KS KE U W
ETS061 7,5 A 4 - 10/11 2 X E2 Simulering KS KE U W
FMS045 6 G2 4 - 10/11 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
EIT010 7,5 A 5 - 11/12 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
MION30 7,5 A 5 - 11/12 2 - S Industriell management KS KE U W T
EDA385 7,5 A 5 - 11/12 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T
MTTF01 5 G2 5 - 11/12 2 - S Logistik KS KE U W T
FMN100 6 A 5 - 11/12 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 5 - 11/12 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
MION25 7,5 A 5 - 11/12 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T
ETI125 4,5 G1 5 - 11/12 4 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare. KS KE U W T
EIE061 7,5 A 5 - 11/12 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
EITN20 6 A 5 - 11/12 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T
MTT115 7,5 A 5 - 11/12 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
TEK171 7,5 A 5 - 11/12 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EIE050 6 A 5 - 11/12 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T
EIE061 7,5 A 5 - 11/12 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
MION10 7,5 A 5 - 11/12 2 - S Produktionsledning KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EIEN05 Mekatronik, industriell produktplanering: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.