lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för W-programmet och kull H07

Ekosystemteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 2 166
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W 40 16 0 0 80
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W 40 40 20 0 80
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 26 14 16 0 100
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
KMB050 15 G1 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W 50 20 50 0 280
FKFF01 4 G2 - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W 19 28 10 0 76

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 14 28 28 1 120
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W 44 28 0 0 128
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W 40 28 12 20 80 28 14 10 40 50
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management KS KE U W 70 0 0 6 175 0 0 6 0 100
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 18 6 6 0 30 14 0 14 0 65
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
FMS072 7,5 G2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN10 5 A V 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W 28 28 0 0 85
AEB010 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
ESSF15 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Elenergiteknik KS KE U W 40 24 8 1 60
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W 20 54 0 36 90
MVK093 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
AEB020 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179

Specialisering ms - Miljösystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
FMI090 15 G2 V 4 - 10/11 4 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W 40 0 0 1 143 40 31 0 2 143
FMI110 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 20 15 0 0 70 10 14 0 1 70
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FMI085 15 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 26 22 0 1 151 10 30 0 2 158
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W 30 26 0 24 80
KBT115 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Bioprocessteknik KS KE U W 36 8 45 0 90
KET040 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kemisk processteknologi X Kursen ges jämna år, varvas med KTE055 KS KE U W 34 16 0 5 140
KAT051 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 50 0 100
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
KET010 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
KTE061 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W 28 20 40 6 56
KETN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Processimulering KS KE U W 21 21 42 20 10
KTE131 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
KET050 15 A V 4 - 10/11 4 - S Projektering KS KE U W 14 56 0 0 100 0 56 0 0 100

KET040 Kemisk processteknologi: Kursen ges jämna år, varvas med KTE055
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 10/11 4 X E Urbana vatten KS KE U W 46 38 0 1 115 22 20 24 0 134
VTG021 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
VTGN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W 20 34 0 12 134
VVAN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 40 12 8 0 40 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
VVR040 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T 28 28 0 0 144

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EDAA01 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
GEMA10 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 - 09/10 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VVRF05 7,5 G2 3 - 09/10 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W 10 10 50 30 100
VVRN10 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W 33 10 14 5 138
TEK035 15 A 4 - 10/11 4 X E1 Limnologi KS KE U W 84 112 0 0 194
EXTN20 15 A 4 - 10/11 3 - E2 Markekologi KS KE U W 42 22 79 52 205
VVR176 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 36 20 0 0 144
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
EDAA01 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
EXTN25 15 A 4 - 10/11 4 - S Vattenvård KS KE U W 43 69 0 80 208
TEK095 15 A 4 - 10/11 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
ESSF15 5 G2 4 - 10/11 3 - S Elenergiteknik KS KE U W 40 24 8 1 60
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W 20 54 0 36 90
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W 28 14 4 0 58
VVR170 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
MVKN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
EXTF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W 16 34 0 0 150
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
TEK097 15 A 4 - 10/11 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VTGN01 7,5 A 5 - 11/12 5 X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.