lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för W-programmet och kull H07

Ekosystemteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W
KMB050 15 G1 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W
FKFF01 4 G2 - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W 19 28 10 0 76

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management KS KE U W 0 0 6 0 100
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMS072 7,5 G2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN10 5 A V 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W
AEB010 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
ESSF15 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Elenergiteknik KS KE U W
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W
MVK093 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W

Specialisering ms - Miljösystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMI090 15 G2 V 4 - 10/11 4 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
FMI110 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
FMI085 15 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W
KBT115 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Bioprocessteknik KS KE U W
KET040 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kemisk processteknologi X Kursen ges jämna år, varvas med KTE055 KS KE U W
KAT051 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
KET010 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Energi och miljö KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
KETN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Processimulering KS KE U W
KTE131 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Processriskanalys KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W
KET050 15 A V 4 - 10/11 4 - S Projektering KS KE U W

KET040 Kemisk processteknologi: Kursen ges jämna år, varvas med KTE055
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
VVA030 15 A V 4 - 10/11 4 X E Urbana vatten KS KE U W
VTG021 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W
VTGN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W
VVAN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W
VVR170 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Flodrestaurering KS KE U W
VVR090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Hydromekanik KS KE U W
VVR040 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Kusthydraulik KS KE U W
VVRN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T
VSMN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VVR176 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T
VVRN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T
VVRN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 3 - 09/10 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
AAM010 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
VVRF05 7,5 G2 3 - 09/10 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W
VVRN10 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
TEK035 15 A 4 - 10/11 4 X E1 Limnologi KS KE U W
EXTN20 15 A 4 - 10/11 3 - E2 Markekologi KS KE U W
VVR176 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
EDAA01 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
EXTN25 15 A 4 - 10/11 4 - S Vattenvård KS KE U W
TEK095 15 A 4 - 10/11 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
ESSF15 5 G2 4 - 10/11 3 - S Elenergiteknik KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
VVR170 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Flodrestaurering KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
MVKN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W
EXTF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier KS KE U W
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK097 15 A 4 - 10/11 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W
VTGN01 7,5 A 5 - 11/12 5 X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.