lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för V-programmet och kull H07

Väg- och vattenbyggnad      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi X Fältövning 1 dag KS KE U W 28 14 8 0 70
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VTVA10 4 G1 - E2 Ingenjörsfärdigheter KS KE U W 12 22 0 0 37 4 14 0 0 17
FAF108 7,5 G1 - S Inledande fysik KS KE U W 48 28 18 20 90
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 60
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

VTGA01 Teknisk geologi: Fältövning 1 dag

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W 36 0 14 0 110
VBEA01 11 G1 - S Byggprocessen och företagsekonomi KS KE U W 28 28 0 0 50 22 22 0 0 50 16 28 0 0 50
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W 36 50 2 0 125
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 28 0 28 0 50 2 0 10 30 12
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 60 26 32 0 0 60
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 38 24 0 0 92 18 14 2 0 52
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 80

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVBF05 15 G2 - S Anläggningsteknik KS KE U W 66 64 14 3 253
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 12 0 120
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W 28 28 4 0 140
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W 32 40 0 40 48
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W 24 30 0 2 144
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 114
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U 28 28 30 30 44
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 28 56 0 0 116

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTVF10 15 G2 V 4 - 10/11 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 30 60 10 1 99 30 64 6 1 99
VBKN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VSMN30 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTG021 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
VBMN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 0 114
VTVF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VVBN05 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTGN01 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110
VBK041 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 0 58 20 22 0 0 58
VBKN10 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 0 137

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Byggproduktion KS KE U W 48 56 16 0 80
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W 25 15 10 0 150
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 96
MTTN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U 24 34 0 4 138
VBFN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W 40 10 10 0 140
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
VTVF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VBEN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Beställarrollen KS KE U W 28 28 0 0 144
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
VBFN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148
VBEN15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 15 119
VVBN05 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VBEN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Bygginnovationssystem KS KE U W T 24 24 0 12 140
VBEN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Facilities Management KS KE U W T 28 28 0 0 100
VFR120 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T 28 28 0 2 142

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Byggproduktion KS KE U W 48 56 16 0 80
VBFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W 25 15 10 0 150
VTAF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E2 Akustik KS KE U W 28 28 12 0 132
VBKN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VBFN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W 40 10 10 0 140
VBKN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W 28 42 0 0 130
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VBFN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148
VBFN01 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Hållbart byggande KS KE U W T 37 14 5 0 144
VBMN05 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U T 28 42 0 0 130
VBKN10 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 0 137

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Balkteori KS KE U W 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VBKN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VSMN30 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VBMN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 0 114
VBKN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W 28 42 0 0 130
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
VGTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VSMN15 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 64 0 0 120
VSMN20 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FHLN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBK041 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 0 58 20 22 0 0 58
VTAF05 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 X E2 Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
FHL066 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 28 0 0 144

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W 42 28 0 2 128
VTVF10 15 G2 V 4 - 10/11 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 30 60 10 1 99 30 64 6 1 99
VTTF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W 28 32 0 2 138
ASBF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Stadsplanering KS KE U 14 54 16 0 116
VTVF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VTTN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Kollektivtrafik KS KE U W 28 30 15 2 125
VVBN05 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
ASB060 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E2 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VTTN01 15 A V 5 - 11/12 4 - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T 10 32 8 8 142 10 32 8 8 142
VVBN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W 28 40 0 2 130
VTTN05 7,5 A V 5 - 11/12 5 - S Transportmanagement KS KE U W T 28 28 8 2 102

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 - 10/11 4 X E Urbana vatten KS KE U W 46 38 0 1 115 22 20 24 0 134
VTG021 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
VTGN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W 20 34 0 12 134
VVAN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 40 12 8 0 40 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
EXTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
VVR040 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W T 28 28 0 0 144

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 - 07/08 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året. KS KE U W 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
FMSF01 X Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året. 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
FMSF01 3 G2 4 - 10/11 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad CIV. KS KE U W 0 0 12 1 50
ABF061 6 G2 4 - 10/11 4 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W 32 52 0 0 76
FMIN10 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 28 22 0 0 150
VBKA01 6 G1 4 - 10/11 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIV.