lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för N-programmet och kull H07

Teknisk nanovetenskap      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W 32 14 14 0 80 32 18 12 0 100
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 0 0 0 0 0 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W 18 38 10 0 114
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 14 8 6 0 52
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W 55 30 25 0 90
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W 34 28 0 0 130
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi X Kursen ges för både åk2 och åk3. KS KE U 40 20 20 0 120
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W 26 16 20 0 100
EXTF20 7,5 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W 34 30 12 0 124
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W 34 28 0 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90

ETE115 Ellära och elektronik: Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1.
TEK015 Människans fysiologi: Kursen ges för både åk2 och åk3.
EXTF20 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W 28 22 18 1 120
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W 56 10 0 0 100
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W 14 14 20 0 120
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 36 2 0 8 114 0 0 0 8 152
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 20 32 0 10 80

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF245 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMA021 7,5 A V 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF245 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMA021 7,5 A V 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMFF15 7,5 G2 O 4 - 10/11 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U 28 14 0 2 156
FFF042 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 14 0 0 158
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FHL055 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FAF085 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI063 6 A V 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
ETI130 6 A V 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 34 14 6 0 146
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETI032 9 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI170 6 A V 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
ETI290 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETI041 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
FMFF15 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T 28 14 0 2 156
FFF042 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 130

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 - 10/11 3 X E2 Materialkemi KS KE U W 42 28 0 0 100
KTE080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W 26 10 34 0 120
MAM242 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
KFK025 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
FFFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
KPO010 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Polymerfysik KS KE U W 20 8 42 2 120
FHL055 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
KOO065 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 0 0 70 0 80
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FAF080 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FKM070 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
KFKN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T 28 28 20 0 50
FKMN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat år. KS KE U W T 42 14 20 10 70
TEK177 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat år.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF15 15 G2 O 4 - 10/11 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 14 68 24 0 294
KOK085 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W 56 10 0 0 100
TEK287 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Biokemi KS KE U W 32 30 80 0 258
EXTN45 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
EXTF10 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 70 21 36 0 273
EXTN50 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 18 27 72 0 283
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
TEK287 15 G2 V 4 - 10/11 3 - S Biokemi KS KE U W 32 30 80 0 258
EXTN45 15 A V 4 - 10/11 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
KFK090 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EXTN40 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T 40 20 50 70 220
KLG027 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
EXTN65 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 45 24 0 300
EXTN30 15 A V 5 - 11/12 4 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 31 25 32 0 312
EXTN40 15 A V 5 - 11/12 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T 40 20 50 70 220

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA30 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 2 - 08/09 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
GEMA10 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 2 - 08/09 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 2 - 08/09 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EXTF25 3 G2 2 - 08/09 2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W 4 0 0 20 56
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 1 94
FAF245 4,5 G2 3 - 09/10 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMAF01 7 G2 3 - 09/10 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMF01 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
FMA085 4,5 G1 3 - 09/10 3 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 10 10 0 0 10 6 4 0 0 6 0 0 0 0 0 8 8 0 14 48
ESS040 6 G2 3 - 09/10 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 1 94
FMAF05 7 G2 3 - 09/10 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
ESSF01 8 G2 3 - 09/10 3 - S Analog elektronik KS KE U W 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EDA216 7,5 G2 3 - 09/10 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
KOK032 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E1 Miljökemi KS KE U W 54 28 0 0 80
MAMF20 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
GEMA40 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA021 7,5 A 3 - 09/10 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
KII010 7,5 G2 3 - 09/10 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMA023 3 A 3 - 09/10 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
KBT050 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Bioanalys KS KE U W 30 0 50 0 80
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM055 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FAFF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
TEK267 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FAFN20 15 A 4 - 10/11 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FAFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
EEM040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
FMS210 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Kemometri KS KE U 14 0 21 0 120
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FHL064 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
KIM015 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 34 18 45 0 105
FMFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
EXTF90 7,5 G2 5 - 11/12 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 24 12 9 6 150
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EXTN90 7,5 A 5 - 11/12 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 26 6 4 6 150
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. 0 0 0 0 200

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.