lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för M-programmet och kull H07

Maskinteknik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W 28 36 0 0 65
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W 58 28 16 0 138
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys X FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys samt i åk 2 och 3 FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys för den som önskar större kurs i matematik. Övriga läser FMA430. KS KE U W 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
MMTA01 5 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W 14 14 14 14 64
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

MTTF01 Logistik: Kursomgång med start ht 07 lp 2 är för M3/MD3. Kursstart vt 08 lp 2 gäller för M1.
FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys samt i åk 2 och 3 FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys för den som önskar större kurs i matematik. Övriga läser FMA430.

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W 30 14 16 0 100
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 18 6 6 0 30 14 0 14 0 65
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W 32 38 6 0 82 26 40 0 0 66
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W 46 28 6 1 80
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 21 1 0 137 46 28 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W 32 18 4 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling X Tidigare MVK340, Energi och miljö. KS KE U W 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 42
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 4 0 120

MVKF01 Energi och miljö i hållbar utveckling: Tidigare MVK340, Energi och miljö.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W 30 14 0 14 120
MVK093 6 G2 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
FMNF01 7,5 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 16 80
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMEN20 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 42 14 0 2 152
MMV042 9 A V 4 - 10/11 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
FKM070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MVK140 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W 24 34 4 0 120
MMVN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W 20 22 8 50 100
FMEN01 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
FHL090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MVK150 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 16 22 8 7 110
MVKN10 5 A V 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
MVKF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W 28 28 0 0 85
FMIF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
MVKF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 2 0 70
MMVN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W 20 22 8 50 100
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W 20 54 0 36 90
MVK051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
MVKN10 5 A V 5 - 11/12 4 X S Energitransporter KS KE U W T 14 4 4 10 88
MVKN30 7,5 A V 5 - 11/12 4 - E2 Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Grundläggande fordonssystem KS KE U W 34 24 20 0 122
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MAM242 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
MME070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
MVK093 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
FKMN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Lätta material KS KE U W 42 28 4 0 70
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
MMT195 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 20 6 4 14 51 12 8 6 24 50
MVK106 6 A V 4 - 10/11 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MMK121 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MVK150 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MIE100 7,5 A V 5 - 11/12 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W 40 28 20 0 112
MTTF05 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U 26 14 0 0 80
MTTN25 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W 50 28 16 10 96
MIO310 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Optimering och simulering KS KE U W 40 14 20 1 85
MTTN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W 34 16 0 4 146
MION15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 28 14 28 0 130
MTTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTTN35 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
MTT115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W 40 14 14 0 132
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
MTT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W 60 10 16 10 104
MION01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 56 0 14 0 70
MIO040 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
MTTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W 42 0 36 6 120
MTT240 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 38 12 0 50 100
MION10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MION35 7,5 A V 5 - 11/12 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T 68 0 0 1 130

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MIE041 9 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EDA040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEF01 10 G2 V 4 - 10/11 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
MMKN05 5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 35 4 8 60
FKMN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Lätta material KS KE U W 42 28 4 0 70
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EIE015 12 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 12 0 80 24 28 12 0 100
EIEN01 10 A V 4 - 10/11 4 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. KS KE U W 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
MMKN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W 14 0 10 15 60 8 0 10 15 60
EDAN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 4 12 0 150
FRT090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN01 Mekatronik, industriell produktframtagning: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Materialhantering KS KE U W 50 28 16 10 96
MMT031 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MION15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 28 14 28 0 130
FKM070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MIOF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W 40 14 14 0 132
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MIE080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 8 135
FKMN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Lätta material KS KE U W 42 28 4 0 70
MMKF15 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W 28 22 8 0 120
MIE090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MION10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
FKMN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Pulverteknologi X Ges vartannat år. KS KE U W 42 14 20 10 70
MMT045 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MION35 7,5 A V 5 - 11/12 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T 68 0 0 1 130

FKMN05 Pulverteknologi: Ges vartannat år.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMKN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Design för X KS KE U W 20 35 0 21 65
MTTN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W 40 28 20 0 112
FKM090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMK145 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMKN05 5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 35 4 8 60
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MMK050 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
MMKN20 5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W 21 28 8 8 50
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
MMKN15 5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W 20 38 0 0 50
MMK121 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MME080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W 42 14 0 0 80
MME070 7,5 A V 5 - 11/12 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U T 42 14 0 0 80

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 - 07/08 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året. KS KE U W 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
FMSF01 X Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året. 0 0 4 0 20 0 0 8 0 30
FMSF01 3 - 09/10 X Kursen kan endast ingå i avkortad CIM. 0 0 12 1 50
EDA150 3 G1 4 - 10/11 3 X S C-programmering KS KE U W 12 0 0 0 70
FKMN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Polymera material KS KE U W 42 14 16 10 70
MMK150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
AEB010 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
MION25 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Teknologistrategier KS KE U W 52 14 0 3 131
MMT125 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W 10 24 0 24 140
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
MMKA10 5 G1 4 - 10/11 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 4 - 10/11 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EIEN05 5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret. KS KE U W 0 0 0 10 70 0 0 0 10 50
MMKN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX097 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MMK101 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MVKN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W 40 20 0 1 139
EXTF45 6 G2 4 - 10/11 3 - S Finansiell ekonomi X Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140. KS KE U W 32 10 6 0 110
MMK150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
MIOF01 9 G2 4 - 10/11 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W 42 14 0 0 74 44 4 0 5 57
MAM026 4,5 G1 4 - 10/11 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
INNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Innovation Management KS KE U W 14 21 0 0 165
EDAA01 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 12 0 150
MVK115 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 0 200
MMK150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W 0 0 0 0 200
FHL025 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
AEB020 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
VSMN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
VSMF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 154
MION20 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W 35 35 0 1 129
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W 28 14 4 0 58
MVK135 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
TEK180 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
MAMF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MMK070 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
EIE050 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
MMK126 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40 14 28 0 0 40
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
MMKN25 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 - 10/11 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MAM085 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
INNN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W 14 21 0 0 165
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
MAMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
VSMN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
MMK150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FMEN05 7,5 A 4 - 10/11 4 - S Projekt - mekanik KS KE U W 42 14 0 2 142
FHL025 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
MMT220 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MMKF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 21 42 0 0 60
MVK160 9 A 4 - 10/11 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIM.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
EIEN05 Mekatronik, industriell produktplanering: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EXTF45 Finansiell ekonomi: Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.