lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för L-programmet och kull H07

Lantmäteri      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 10 180

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
VGMA01 7,5 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
EXTA45 15 G1 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W 14 60 0 4 162
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 28 18 14 0 95

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W
VFTF05 15 G2 - S Fastighetsvärdering KS KE U W
TEK255 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W 20 15 5 5 100

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W 32 40 0 0 48
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W
VFT015 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W
VFR120 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W
VFTN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W
VFRN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
VBEN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Beställarrollen KS KE U W
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W
VFRN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W
ABKF01 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
VFTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VBEN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Facilities Management KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W
VFTN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W
VFR120 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VTTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Trafikteknik KS KE U W
VFTN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W
VFRN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
FMIN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W
VFR071 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W
VFRN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W
ASB060 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E2 Stadsförnyelse KS KE U T
VFTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T
VFR180 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W
TEK230 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W
EXTN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X S Databasteknik KS KE U W
EXTN70 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Geografiska databaser KS KE U W
EXTN75 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Rumslig analys KS KE U W
FMAF10 5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W
EXTN15 7,5 A V 4 - 10/11 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W
FMA170 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
VFRN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
VTTF05 7,5 G2 4 - 10/11 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
MIO022 6 G2 4 - 10/11 4 - S Företagsorganisation KS KE U W