lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för L-programmet och kull H07

Lantmäteri      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W 28 28 0 0 144 28 28 0 0 144
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W 50 40 0 10 130 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 10 180

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
VGMA01 7,5 G1 - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W 20 20 10 0 150
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 12 0 120
EXTA45 15 G1 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W 26 30 0 0 144 22 32 0 0 146
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W 50 26 0 4 160 14 60 0 4 162
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 28 18 14 0 95

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W 54 42 13 16 275
VFTF05 15 G2 - S Fastighetsvärdering KS KE U W 44 42 23 26 265
TEK255 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W 30 0 0 0 70
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W 20 15 5 5 100 20 15 5 5 100

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W 32 40 0 0 48
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W 24 20 0 2 154
VFT015 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W 28 14 0 4 154
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 142
VBEF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 96
VFTN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W 37 7 0 2 154
VFRN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W 28 14 0 2 156
VBEN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Beställarrollen KS KE U W 28 28 0 0 144
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W 21 14 0 0 165
VFRN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 156
ABKF01 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 24 26 0 0 150
VFTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T 20 8 0 18 154
VBEN05 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Facilities Management KS KE U W T 28 28 0 0 144
VFTN15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T 24 18 0 4 158

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W 24 20 0 2 154
VFTN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W 30 30 0 0 140
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 142
VTTF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Trafikteknik KS KE U W 42 42 0 0 116
VFTN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W 37 7 0 2 154
VFRN01 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W 28 14 0 2 156
FMIN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 28 22 0 0 150
VFR035 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. KS KE U W 21 14 0 0 165
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VFR071 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 156
ASB060 7,5 A V 5 - 11/12 5 X E2 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
VFTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T 20 8 0 18 154
VFTN15 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T 24 18 0 4 158
VFR180 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T 30 30 0 0 140
EXTN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T 18 32 0 10 140

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTN05 7,5 A V 4 - 10/11 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W 30 30 0 0 140
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
EDAF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
TEK230 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 22 38 0 0 140
EXTN10 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 18 32 0 10 140
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
EXTN70 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Geografiska databaser KS KE U W 18 42 0 0 140
EXTN75 7,5 A V 4 - 10/11 4 X E2 Rumslig analys KS KE U W 20 40 0 0 140
FMAF10 5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W 28 14 4 0 58
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EXTN15 7,5 A V 4 - 10/11 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
VGMF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
FMA170 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 5 - 11/12 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
VFRN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T 24 20 0 2 154

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
VTTF05 7,5 G2 4 - 10/11 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W 42 28 0 2 128
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
MIO022 6 G2 4 - 10/11 4 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104